Stopa bezrobocia, czyli znowu w Krainie Czarów – 22.10.2016.

Jeszcze o lichwie i inflacji

W poprzednich dwóch częściach tekstu wykazałem, że to lichwa jest przyczyną inflacji – pisze bloger i tłumacz Metro. - Jednocześnie szatański wynalazek lichwy, umiejętnie stosowany, pozwala międzynarodowym Żydom na tworzenie nieograniczonych ilości pieniądza bez (natychmiastowego) wywoływania katastrof monetarnych. To właśnie siła funta brytyjskiego, a potem amerykańskiego dolara były fundamentem podboju świata przez Judeoanglosasów (Pax Britannica oraz Pax Americana). Spójrzmy jak inflacyjne działanie lichwy wygląda w praktyce.

Margrit Kennedy, w książce „Pieniądz wolny od inflacji i odsetek”
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/
zbadała ceny wybranych towarów i usług w warunkach Niemiec Zachodnich w latach 80-tych ubiegłego wieku. Kennedy chciała się dowiedzieć, jaki jest przeciętny udział lichwy w poszczególnych kategoriach cen finalnych towarów i usług. Pamiętać należy, że Niemcy, podobnie jak Japonia, pełnią dla międzynarodowych Żydów funkcje centrum produkcyjnego i cieszą się stabilną polityką monetarną, wtedy jeszcze w marce niemieckiej, oraz niskimi stopami lichwy obciążającej niemieckie (= te, w których pracują Niemcy, bardzo łatwo sprawdzić, kto jest właścicielem) fabryki.

Wyniki tego badania autorka przedstawiła na 23 stronie książki (5 strona wydruku):
http://zb.eco.pl/bzb/39/pdf/rozdzial1.pdf
Ostatni wykres pokazuje, że w czynszu za mieszkanie w domu komunalnym, który zapewne można porównać do spłaty raty kredytu hipotecznego, udział lichwy wynosi 77%. Tylko 23% tego czynszu pokrywa realne koszty gospodarcze, reszta to haracz dla gangów kontrolujących system monetarny. Przeciętny udział lichwy w cenach towarów i usług ma wynosić 35-40%.

Czy taka kalkulacja jest wiarygodna, skoro przedsiębiorcy płacą lichwę według stawki np. 7% rocznie? – Spójrzmy na przeciętny kredyt hipoteczny na 30 lat. Potrzebujemy 100 tysięcy złotych. Przy realnej stopie procentowej 6-7% rocznie i zwyczajnych u lichwiarzy prowizjach okaże się, że w ciągu 30 lat musimy zapłacić, w formie rat i prowizji, przynajmniej 250 tysięcy złotych. Oznacza to realne oprocentowanie w wysokości 150% (150 tysięcy odsetek i prowizji do 100 tysięcy otrzymanej kwoty). Przyjmując za 100% kwotę 250 tysięcy okazuje się, że przeciętnie w każdej racie płaconej bankowi co najmniej 60% stanowi lichwa, a najwyżej 40% zwrot pożyczonej kwoty. Mamy więc już wskaźnik 60% jako udział lichwy w racie kredytowej, a lichwę musi płacić jeszcze deweloper, wytwórcy materiałów budowlanych, firma wykonawcza, wszyscy uczestnicy budowy.

Wskaźnik 77%, prezentowany przez Margrit Kennedy, nie wydaje się być nierealistyczny. Generalnie, im większy w danym produkcie udział kosztów kapitałowych i mniejszy udział pracy, tym większy udział lichwy. W cenie samochodu Volkswagen udział lichwy z pewnością wynosi ponad 50%. Stąd przeciętny udział lichwy we wszystkich towarach i usługach 35-40% również wydaje się być wiarygodny. Pieniądze płacone lichwiarzom nie wracają do realnej gospodarki (wraca ich mala część), stąd dla utrzymania stabilności systemu konieczne jest pożyczanie nowych pieniędzy, również obciążonych lichwą. Jeśli otrzymamy te pieniądze od lichwiarzy, to odsetki musimy zaliczyć do kosztów towarów i usług (inflacja), a jeśli nie otrzymamy, to skutkiem będzie kryzys (o czym mówi Protokół XX).

STOPA BEZROBOCIA

Wiadomo, że bezrobocie jest złem społecznym i każdy rząd z bezrobociem walczy. Przyjrzymy się metodom tej walki.

Zapewne istnieje wiele metod fałszowania wskaźnika bezrobocia. Jedna z tych metod, zapewne najskuteczniejsza, jest szeroko znana i opisywana w literaturze przedmiotu i tej metodzie poświęcimy naszą uwagę.

Stopa bezrobocia to wynik kalkulacji, w której w liczniku znajduje się liczba osób bezrobotnych (gotowych do podjęcia pracy bądź jej wydłużenia w przypadku zatrudnienia na część etatu), a w mianowniku zasób siły roboczej, liczba wszystkich osób pracujących i gotowych do podjęcia pracy, w tym bezrobotnych (razem są to osoby aktywne ekonomicznie). Oczywiście wszystkie elementy składowe tej kalkulacji są definiowane wyłącznie na poziomie pragmatyk służbowych GUS-u (w Ameryce BLS-u) i łatwo można nimi manipulować.

Najpopularniejszą metodą fałszowania stopy bezrobocia jest zawężanie definicji liczby osób aktywnych zawodowo (pracujących na pełny etat, pracujących na część etatu, osób bez pracy, np. doszkalających się oraz bezrobotnych). Aktywni zawodowo to osoby w wieku np. 16-65 lat, zdolne do pracy, które nie pobierają renty, emerytury, nie uczą się i nie doszkalają i są zdolne do podjęcia pracy (nie ma tam np. “niepracujących” gospodyń domowych, więźniów, pacjentów szpitali, itp. Tak było kiedyś. Z biegiem czasu z grupy aktywnych zawodowo wykreślano poszczególne kategorie długotrwale bezrobotnych, co oczywiście zmniejszało oficjalną stopę bezrobocia.

Poniżej amerykański wykres ilości osób aktywnych zawodowo na przestrzeni dziesięcioleci w rozbiciu na płeć:

http://family-studies.org/wp-content/uploads/2014/08/men-women-labor-force-participation.jpg

Z wykresu wynika że na początku lat 50-tych ~87% mężczyzn w wieku produkcyjnym było aktywnych zawodowo, dotyczyło to również ~32% kobiet. Wtedy większość kobiet pracowała w domach, prowadząc gospodarstwa domowe, o czym wspomnieliśmy omawiając zawiłości PKB. Dzisiaj ~69% mężczyzn jest aktywnych zawodowo, dotyczy to również ~57% kobiet. Na pewno wykres ten odzwierciedla zmiany społeczne (wysłanie kobiet do pracy), ale jest tam również bardzo dużo przekłamań.

Ten sam wykres bez rozbicia ludności na płeć:
http://static6.businessinsider.com/image/527cf34e69beddee5165991b-960/the-labor-force-participation-rate-tanked–heres-the-not-so-scary-reason-why.jpg
Ostatni spadek udziału osób aktywnych zawodowo w populacji, dotyczący obydwu płci, bardzo trudno wytłumaczyć w inny sposób niż manipulacjami statystycznymi. Zapewne osoby długotrwale bezrobotne, które zniechęciły się do poszukiwania nieistniejących miejsc pracy, uznano za “nieaktywne ekonomicznie” i w ten sposób pozbyto się ich kłopotliwej obecności ze statystyk. Osoby te znikają z mianownika oraz z licznika ułamka wyrażającego stopę bezrobocia, ich zniknięcie z licznika ułamka jest szczególnie cenne dla “podrasowania” obliczeń.

Tradycyjnie przedstawiam alternatywny wykres stopy bezrobocia opracowany przez ShadowStats:

http://www.shadowstats.com/imgs/sgs-emp.gif?hl=ad&t=1472822583

Linia czerwona i szara to dane oficjalne (różne definicje bezrobotnych, podaje się jeden wskaźnik ale jest ich więcej) a niebieska to dane SGS. Poniżej podejście nowandfutures.com:

http://www.nowandfutures.com/images/unemployment_sa.png

Jako alternatywna przedstawiona jest linia niebieska, to stopa bezrobocia liczona według metodologii rządowej BLS, odrzuconej w 1994 roku. Odrzuconej, bo dawała złe wyniki. To wszystko ma znaczenie również w Polsce. Przedstawiam odpowiedni wykres:

http://www.rynekpracy.pl/zdjecie.php?url=pliki/wykresy_baza/1384.&s=700&w=1700

Liczba osób aktywnych zawodowo w Polsce to 17-18 milionów. Tyle było w Polsce miejsc pracy w 1989 roku. Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku, od tego czasu wyjechały za granicę miliony Polaków, emigracja dotyczy przede wszystkim osób “w wieku produkcyjnym”, aktywnych ekonomicznie.

Wykres wydaje się odzwierciedlać to zjawisko, najwyższa stopa bezrobocia ~20% rejestrowana była w 2003-04 roku, spadła do ~10% w 2008. Oznacza to że przez cztery lata ubyło ~1,7 miliona bezrobotnych. Czy naprawdę tylko tyle osób z Polski wyjechało za pracą? Z Pribałtyki w porównywalnym okresie ubyło około miliona osób, również głównie w charakterze emigrantów zarobkowych. Emigrują oni do podobnych miejsc co Polacy. W tych miejscach Polacy, jako grupa etniczna, ewidentnie dominują, jest ich wielokrotnie więcej. To z pewnością nie jest relacja 1,7:1.

Z Polski wyjechały miliony osób. W kategoriach “osób aktywnych ekonomicznie”, jeśli przyjmiemy całkiem konserwatywnie 3,4 miliona to jest to 20% siły roboczej. A ze stopy bezrobocia ubyło w latach 2004-2008 tylko ~1,7 miliona bezrobotnych. Co ciekawe, dane liczby osób aktywnych zawodowo to ciągle 17-18 milionów osób, tak jakby żadna Wielka Emigracja się nie zdarzyła.

https://strefainwestorow.pl/sites/default/files/imagepicker/1/Wykres_3__Aktywni_zawodowo_i_bierni_zawodowo.png

Z powyższego wykresu wynika, że liczba osób aktywnych zawodowo generalnie wynosi w Polsce 17-18 milionów, od 1992 do 2006 rosła liczba biernych zawodowo z 11 do 14-15 milionów, a teraz jest ich mniej, 13-14 milionów. Kto więc z Polski wyjechał? Czy ktokolwiek z Polski wyjechał?

Funkcjonariusze aparatu propagandy na pewno potrafią to wyjaśnić okrągłymi słowami. Problemem jest brak spisu powszechnego czy błędne definicje przyjęte w statystyce i poleganie na bezmyślnych ekstrapolacjach. Faktem jest, że co ci ludzie liczą, to głównie bzdury. Oficjalne statystyki makroekonomiczne są fikcją. To czyste kłamstwa.

Wszystko zależy od definicji osób aktywnych zawodowo, osób bezrobotnych, osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze (częściowo bezrobotnych) itp. Jeszcze raz podkreślam, manipulacje polegają nie na uznaniu bezrobotnych za pracujących (mimo całego rozwoju statystyki to chyba ciągle trudno przeprowadzić), lecz na przesuwaniu osób niezatrudnionych z kategorii bezrobotnych do nieaktywnych zawodowo, takich, którzy się w ogóle nie liczą. Na ostatnim wykresie wzrost liczby biernych zawodowo w Polsce w latach 1992 – 2006 przypisałbym właśnie głównie temu fałszerstwu.

Czytelnicy zapewne zorientowali się w stosowanej wyżej metodzie. Zamieszczone wykresy przedstawiają zmienne ekonomiczne w skali dziesięcioleci czy nawet okresu ponad wieku. W wielu krajach takie statystyki są dostępne. Nowatorskie pomysły fałszowania danych statystycznych powstają zapewne w Nowym Jorku czy w Londynie, rozpowszechniane są po świecie przez OECD, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Goldman Sachs, “niezależne agencje ratingowe” i podobne instytucje. Nie wszystkie kraje fałszują dane z równą gorliwością. Szeroko pisano o fałszowaniu danych statystycznych Grecji, aby uzasadnić jej przyjecie do strefy euro, tam promotorem postępu statystycznego był Goldman Sachs, który spekulował na greckim długu.

W artykule Yiannissa Mouzakisa
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/09/16/co-sie-dzieje-w-grecji-16-09-2016/
mowa jest o obniżeniu dochodów kwalifikujących do uznania danej osoby za ubogą na 4.512 euro rocznie z 7.178 euro w 2010 roku. Skąd taka obniżka progu ubóstwa o 37%? W tym czasie ceny towarów i usług w Grecji tylko wzrosły (czasami znacząco). Właśnie tak fałszuje się statystyki.

Mouzakis nie skomentował tej manipulacji, wątpliwe aby był tak nierozgarnięty, aby w to uwierzyć, zapewne chciał maksymalnie skrócić artykuł. Zwracam uwagę na metodę, którą Mouzakis zastosował w artykule: nie pisał o wzroście czy spadku PKB, czy wzroście lub spadku inflacji, bo to nic nie znaczy. Jeśli pisze się o katastrofie społecznej z wykorzystaniem danych z rządowych statystyk, można pisać o liczbie ludzi, niemających dostępu do lekarza, prądu elektrycznego, gospodarstw domowych bez pracy itp.

W propagandzie często manipuluje się ludzką niewiedzą. W Polsce podaje się czasami wysokość “średniej płacy”. Zapewne większość odbiorców massmediów uważa, że średnia jest pośrodku, 50% zarabia więcej, a 50% mniej od średniej. Niestety tak nie jest, przynajmniej 67% populacji ma zarobki poniżej średniej. Spójrzmy na populację pięciu wynagrodzeń: (1,5), (2), (2,5), (7), (9). Średnie wynagrodzenie to 4,4, dużo więcej niż 60% badanej populacji. W innych krajach nie używa się średniej tylko wartości środkowej, mediany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mediana
W tym przypadku mediana = 2,5. Połowa wynagrodzeń jest wyższa i połowa wynagrodzeń jest niższa od mediany. Proszę zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy średnią (4,4) a medianą (2,5). Mediana dużo lepiej opisuje badaną populację, a jest o 43% niższa od średniej. Oczywiście średniej, wskaźnika zafałszowującego rzeczywistość, używa się tutaj z chłodną premedytacją.

Na pewno mniej fałszerstw dokonuje się w krajach cywilizowanych, im słabszy nadzór Imperium Judeoanglosaskiego czy dłuższe tradycje niepodległości, tym mniejszy nacisk na fałszowanie statystyk makroekonomicznych. Być może w Niemczech dane są bardziej rzetelne, w Szwecji czy w Szwajcarii. Polskie statystyki makroekonomiczne traktowałbym z dużą nieufnością.

Podsumowanie

W podsumowaniu powyższych wywodów należy podkreślić, że statystyka makroekonomiczna rozwija się dynamicznie. Na ostatnim międzynarodowym kongresie statystyków makroekonomicznych w Nowym Jorku pozytywnie oceniono kierunek rozwoju statystyki w wiodących państwach wolnego świata i wyrażono nadzieję, że pozostałe państwa szybko przejmą do swoich krajowych praktyk nowatorskie instrumenty statystyczne. Zadeklarowano również zwiększenie wysiłków, mających na celu jeszcze lepsze wypełnianie zadań statystyki makroekonomicznej w celu pełniejszego zaspokajania potrzeb rządów, inwestorów międzynarodowych i szerokich mas społecznych.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników kongresu:

http://jpupdates.com/wp-content/uploads/2014/11/kinus-selfie.jpg

;)

Nie wierzcie statystyce makroekonomicznej – to głównie kłamstwa!

Napisał:  Metro

Wskaźniki inflacji, czyli baśni część II – 19.10.2016.

Zjawisko fikcyjnego wzrostu konsumpcji jest wyraźniej widoczne w dłuższej perspektywie. Poniżej znajduje się wykres rzekomego wzrostu amerykańskiego PKB per capita, czyli całkowity PKB na głowę Amerykanina liczony jeszcze od XIX wieku:

http://visualeconsite.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/RealGDPperCapita-650x450.png

Wykres został sporządzony w cenach stałych, nominowany w dolarach w ich wartości z 2005 roku, czyli (teoretycznie) z wyeliminowaniem zjawiska inflacji. Z wykresu wynika że w 1900 roku PKB per capita wynosił mniej niż 5000 dolarów a w 2000 roku było to blisko 45000 dolarów, dziewięć razy więcej. W tym czasie prawie każdy Amerykanin zdobył dostęp do samochodu lub dwóch, telewizorów, telefonów, pralek automatycznych i przeróżnej masy często niepotrzebnych gadżetów. Ci ludzie ciągle jednak mieszkają zwykle w drewnianych budach, jak sto lat temu (fakt, że teraz, w razie potrzeby, klimatyzowanych).

Jestem w stanie uwierzyć, że przeciętny Amerykanin żre dwa czy trzy razy więcej niż sto lat temu, ma więcej ubrań, ale dziewięciokrotny wzrost spożycia w ciągu stu lat jest nierealny. Przeciętny Amerykanin ciągle żyje zwykle w jednej drewnianej budzie i to się nie zmieniło a dach nad głową, dokładnie jak w 1900 roku, to ciągle największy wydatek w życiu. W jaki sposób spożycie na głowę w ciągu jednego stulecia wzrosło dziewięciokrotnie? Dziewięciokrotny wzrost tego wskaźnika w ciągu stulecia nie oznacza takiego wzrostu majątku przypadającego na osobę, co mogłoby się zdarzyć (drogi, mosty, itp), lecz dziewięciokrotny wzrost spożycia dóbr i usług finalnych w ciągu każdego roku.

Warto chyba skomentować fetysz PKB z metafizycznego punktu widzenia. Statystyki PKB i komunikaty i wzroście PKB dowodzące, że jakoby poruszamy się we właściwym kierunku, mają na celu zaprogramowanie publiczności do wyznawania określonej postawy i do określonych zachowań. Założeniem przyjęcia PKB jako miary dobrobytu społecznego jest fetysz materializmu, co więcej, fetysz materializmu którego fundamentem jest pieniądz. To nie musi kończyć się dobrze, co zauważyli nawet Anglicy:To nie musi się dobrze kończyć i PKB z pewnością nie jest uniwersalną miarą szczęścia, jak przedstawia to aparat propagandowy.

WSKAŹNIK INFLACJI

Wskaźnik popularnie zwany wskaźnikiem inflacji to indeks cen konsumpcyjnych. Wskazuje on, o ile w danej jednostce czasu zmieniły się ceny określonych dóbr (koszyka dóbr) kupowanych w określonych miejscach. Konstrukcja wskaźnika:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/
jest dość złożona. Ceny bada się w przekroju terytorialnym, w różnych sklepach i innych kanałach dystrybucji, są to ceny różnych towarów i usług. Dzięki tej złożoności wskaźnika istnieje bardzo duża możliwość manipulacji w sposób zupełnie niedostępny dla opinii publicznej. Wystarczy zmienić koszyk dóbr czy kanał dystrybucji i można wynik obliczeń oczekiwany przez decydentów, a odmienny od rzeczywistości.

Zanim przejdziemy do manipulacji wskaźnikiem inflacji, najpierw parę akapitów o samej inflacji. Dlaczego jest taka ważna, dlaczego wszyscy z nią walczą, a mimo to nie udaje się jej zwalczyć?

Praktycznie na całym świecie funkcjonuje system monetarny oparty na lichwie. Niepodważalnym dogmatem jest tzw. „wartość pieniądza w czasie”. Oczywiście nie każdy pieniądz ma przywilej „wartości w czasie”. Jeśli chcemy pożyczyć pieniądz od banku czy innego lichwiarza, wtedy musimy płacić lichwę, owe wynagrodzenie za udostępnienie pieniądza naliczane od jednostki czasu. Czy jednak wynagrodzenie za pracę czy inne pochodne dochody mają przywilej „wartości pieniądza w czasie”? Który z czytelników otrzymuje wynagrodzenie liczone jako np. 100 jednostek +6% rocznie? Nie każdy pieniądz ma przywilej „wartości w czasie”, to jeden z wielu absurdów naszego systemu monetarnego.

Lichwa obciąża pieniądz wyemitowany jako dług. W gospodarkach Zachodu obecnie ponad 90% pieniądza istnieje jako dług obciążony lichwą. Spójrzmy na fikcyjny przykład zamkniętej gospodarki (bez eksportu i importu), w której zasób pieniądza wynosi 111 jednostek. 90% tego pieniądza, 100 jednostek, jest obciążone długiem wobec prywatnego banku, od którego trzeba płacić lichwę w wysokości 10% rocznie, 10 jednostek. Cały zasób pieniądza obsługuje gospodarkę, w której roczny PKB to dobra i usługi finalne o wartości 500 jednostek. Taka ilość pieniądza zapewnia stabilną i harmonijną wymianę gospodarczą, każdy w kraju ma zaspokojone potrzeby.

Po pierwszym roku trzeba zapłacić lichwę w wysokości 10 jednostek. Zasób pieniądza kurczy się do 101 jednostek. Lichwa płacona bankowi nie wraca bowiem do gospodarki jako pieniądz, precyzyjniej mówiąc – wraca mniejszość wymuszonej lichwy w postaci wynagrodzeń personelu, czynszu, zakupu dóbr i usług, itp. (w naszym przykładzie pomijamy ten efekt). Większość przychodów z lichwy bank magazynuje na wykup gospodarki i przeróżne inne cele.

Na początku drugiego roku do obsługi gospodarki mamy zasób pieniądza w wysokości 101 jednostek (pierwotne 111 – 10 odsetek). To za mało, aby obsłużyć gospodarkę bez napięć. Jeśli zasób pieniądza nie zwiększy się, to pojawi się kryzys, pieniądza będzie za mało do obsługi obrotu gospodarczego. Jeśli bank łaskawie zgodzi się pożyczyć brakujący pieniądz, to mamy szczęście. Bank zgodzi się pożyczyć brakujące nam (różnym uczestnikom gospodarki) 10 jednostek pieniądza obciążonego lichwą o stawce 10% rocznie. Na początku pierwszego roku mieliśmy całkowite zasoby pieniądza w wysokości 111 jednostek, z czego 100 to dług. Na początku drugiego roku, dzięki nowemu kredytowi bankowemu, mamy całkowite zasoby pieniądza 111 jednostek i dług wobec banku 110 jednostek (100+10). Ponieważ musieliśmy pożyczyć pieniądze to lichwa będzie musiała być doliczona do cen towarów i usług, których ceny będą musiały z tego powodu wzrosnąć.

Pod koniec drugiego roku płacimy lichwę do banku w wysokości 11 jednostek. Na początku trzeciego roku pozostajemy z zasobem pieniądza 100 jednostek. Taka ilość pieniądza jest zbyt mała do obsługi gospodarki, doprowadzi do kryzysu. Jeśli bank zdecyduje się pożyczyć nam brakująca kwotę (o tym decyduje bank, w ten sposób bank reguluje cykl ożywień gospodarczych i recesji), to dostaniemy 11 jednostek znowu na 10% rocznie. Nasz dług wynosi już 121 jednostek (100+10+11). Po drugim roku powinniśmy zapłacić lichwę bankowi w wysokości 12,1 jednostek. Ta lichwa będzie wliczana do cen nieuchronnie podwyższając ich poziom.

Podsumujmy: zaczęliśmy z zasobem pieniądza w wysokości 111 jednostek, z czego 100 to dług. Po dwóch latach mamy ciągle zasób pieniądza 111 jednostek i dług w wysokości 121 jednostek. Dług w systemie odsetek składanych (odsetek liczonych od odsetek) rośnie błyskawicznie. W naszym przykładzie pierwotny dług wobec banku wynosił 100 jednostek i nie trzeba było go zwracać. Pożyczaliśmy od banku pieniądze, które ubyły z systemu na skutek konieczności zapłaty lichwy. A co by się stało, gdyby po pierwszym roku bank zażądał zwrotu np. 50 jednostek kredytu? Katastrofa gospodarcza murowana.

Dług obciążony procentem składanym rośnie dynamicznie, dlatego nie jest spłacalny, można go tylko przerzucić na kogoś innego. Aby zilustrować to zjawisko posłużę się przykładem nie długu, a depozytu. Wyobraźmy sobie że Matka Boska ze świętym Józefem w Egipcie czy po powrocie do Galilei chcąc zabezpieczyć przyszłość dziecka składają do banku depozyt w wysokości 1 kilograma złota:

http://www.coinandbullionpages.com/images/1-kilo-gold-bar.jpg

1 kilogram to 32,15 uncji, licząc cenę uncji złota jako 5000 zł wartość takiej tabliczki to prawie 160 750 zł. Relatywnie niewiele. Załóżmy że Święta Rodzina miała okazję złożyć depozyt oprocentowany na 3% rocznie oraz, co jest oczywiście założeniem całkowicie fikcyjnym, oprocentowanym nie w wartości finansowej złota, a wagowo. Oprocentowanie 3% rocznie to w pierwszym roku 30 gram, potem więcej i więcej, bo bieżące odsetki nalicza się również od narosłych w przeszłości odsetek (procent składany). Każdy kredyt czy pożyczka bankowa jest rozliczana w ten sposób.

Z różnych przyczyn Święta Rodzina nie odebrała depozytu, jedną z przyczyn była przedwczesna śmierć uposażonego. Depozyt ciągle rośnie i rośnie. Ile wynosi dzisiaj? – Łatwo to policzyć – to 1,03 do potęgi 2000 (w zaokrągleniu)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Procent_sk%C5%82adany

Po dwóch tysiącach lat depozyt 1 kilograma złota urósł do astronomicznej masy, w kilogramach 47 i dwadzieścia cztery „0” (na początku to nie są zera, ale to chyba bez znaczenia). Taka liczba nic nam nie mówi, warto znaleźć jakiś poziom odniesienia. Otóż nauka twierdzi, że masa całej planety Ziemia, również w kilogramach, to 6 z dwudziestoma czterema „0”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_Ziemi
Depozyt 1 kg złota Świętej Rodziny złożony na ZALEDWIE 3% rocznie po dwóch tysiącach lat ma masę znacząco większą od masy Ziemi! Mówimy, przypominam, o masie Planety Ziemia, a nie np. o masie całego złota dostępnego na Ziemi.

Masę Ziemi w astronomii oznacza się symbolem: M⊕

Depozyt Świętej Rodziny o początkowej masie 1 kg, oprocentowany 3% rocznie, urósł po 2000 lat do ~7,8 M⊕.
http://media.gettyimages.com/videos/animation-of-spinning-earth-in-space-video-id473349877?s=640×640

Oczywiście przykład jest całkowicie fikcyjny. Żaden lichwiarski gang nie zgodzi się przyjąć depozytu złota na procent liczony od masy kruszcu, chyba że wie, że nikt depozytu nie odbierze. Przykład miał na celu pokazanie siły procentu składanego. Gdyby depozyt Matki Boskiej był obciążony procentem prostym (odsetki wyłącznie od kwoty depozytu, a nie naliczane także od narosłych odsetek), 30 gramów rocznie, to po 2000 lat depozyt urósłby tylko do masy 61 kilogramów. Porównanie 61 kg do 7,8 M⊕ powinno dać do myślenia. W lichwie nie chodzi o sam liczbowy wymiar lichwy, ale o siłę procentu składanego. Powyższe przykłady miały na celu wykazanie, że:

(1) w systemie monetarnym, w którym pieniądz jest obciążony długiem z koniecznością zapłaty lichwy, dług rośnie nieustannie, oraz

(2) jeśli dług jest obciążony procentem składanym, to w zasadzie jest niespłacalny.

Oczywiście nasz przykład był uproszczony, zakładał gospodarkę zamkniętą bez eksportu, importu, inwestycji zagranicznych, itp. W praktyce może być inaczej. Niemcy czy Japonia spłaciły sporą część swoich długów w postaci nadwyżki handlu zagranicznego, ten dług po prostu został przerzucony na innych. W skali ziemi jest jednak niespłacalny tradycyjnymi metodami.

Taki ustrój monetarny świata nie powstał przez przypadek. Dla osób poszukujących wyjaśnienia rzeczywistości w innych tekstach niż artykuły ‚Gazety Wyborczej’ czy ‚Gazety Polskiej’ nie powinno być zaskoczeniem, że mowa jest już o tym w Świętych Księgach.

Pismo Święte, Księga Powtórzonego Prawa 15:6:

Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują.

Księga Powtórzonego Prawa 23:20-21:

Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść.

Pierwszy fragment sugeruje, że pożyczanie pieniędzy (ma się rozumieć na lichwę) ma być drogą do zdobycia władzy nad światem. Drugi fragment mówi wprost, że gojów należy łupić przy pomocy lichwy.

Naturę lichwy świetnie rozumiał Święty Prorok Mahomet, znał on destrukcyjną moc procentu składanego. Koran, sura Al-Imran, 3:130:

O wy, którzy wierzycie!
Nie zdzierajcie lichwy podwójnie podwojonej i
I bójcie się Boga!
Być może, wy będziecie szczęśliwi!

Sura an-Nisa, 4:160-161:

I z powodu niesprawiedliwości
tych, którzy wyznają judaizm,
zakazaliśmy im rzeczy przyjemnych,
które były dla nich dozwolone;
i dlatego że odsunęli się bardzo
od drogi Boga; i ponieważ brali lichwę,
chociaż to było im zakazane;
i ponieważ niesłusznie zjadali majątek ludzi
– My przygotowaliśmy dla tych, którzy są niewierni,
karę bolesną.

W chrześcijaństwie lichwa ma status grzechu śmiertelnego (zupełnie inaczej jest w dzisiejszym papizmie!), w islamie lichwa jest jednym z Siedmiu Grzechów Głównych.

Spójrzmy, jak to wygląda w praktyce. W Stanach Zjednoczonych od 1914 roku obowiązuje system monetarny z prywatnym bankiem centralnym – Rezerwą Federalną. RF to trzeci kolejny bank centralny w tym kraju, ten który najdłużej się utrzymał przy życiu. RF jest po prostu administracyjnym biurem amerykańskiego kartelu bankowego, akcje RF (spółki akcyjnej) są własnością banków należących do tego kartelu.

Poniżej wykres limitu kredytowego amerykańskiego rządu:

http://econintersect.com/images/2014/3/94705150ar1518d5.png

Wykres jest już nieaktualny, kończy się w 2009 roku na 14 bilionach dolarów. Dzisiaj jest to już prawie 20 (ciągle) bilionów dolarów. Każdy wskaźnik amerykańskiej podaży pieniądza, pieniądza emitowanego przez prywatny kartel bankowy, obciążonego lichwą, ma ten sam kształt, MUSI mieć ten sam kształt. Tak jak kilogramowy depozyt Świętej Rodziny urósł do masy kilkakrotnie przewyższającej masę Ziemi przy stopie procentowej zaledwie 3% rocznie, tak samo musi rosnąć podaż pieniądza obciążonego długiem i obowiązkiem zapłaty lichwy liczonej jako procent składany.

Dopiero teraz o inflacji

Ilość pieniądza musi rosnąć w szaleńczym tempie, siłą rzeczy muszą rosnąć ceny towarów i usług. Oczywiście nieprawdziwa jest ilościowa teoria pieniądza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ilo%C5%9Bciowa_teoria_pieni%C4%85dza
mówiąca o liniowej zależności ilością pieniądza a wysokością cen. Na początku kadencji Obamy limit kredytowy rządu Stanów Zjednoczonych wynosił nieco ponad 11 bilionów dolarów, dzisiaj jest to prawie 20 bilionów. Pieniądza federalnego jest tam blisko dwa razy więcej, a ceny w trakcie tych 7 lat na pewno nie wzrosły w tym stopniu. Zależność jednak istnieje, dzisiejszy dolar amerykański według różnych szacunków ma wartość od 2% do 5% dolara sprzed stu lat.

Dopiero dochodzimy do inflacji. Wzrost ilości pieniądza jest koniecznym warunkiem przetrwania systemu monetarnego, opartego na pieniądzu obciążonym długiem i lichwą. Ilość pieniądza musi rosnąć permanentnie, inaczej pieniądz zostanie wyssany do zera z gospodarki przez fikcyjną „wartość pieniądza w czasie”. Skoro ilość pieniądza wzrasta szybciej od ilości towarów i usług, to mimo całego „rozwoju rynku finansowego” (= folkloru lichwiarzy, spekulantów i innych złodziei) siłą rzeczy muszą wzrastać ceny towarów i usług.

Powyższe to wiedza z zakresu finansowego okultyzmu. Wykazaliśmy, że inflacja jest immanentnym elementem naszego systemu monetarnego. Jest ona również orężem ośrodków, kontrolujących światowy system monetarny (międzynarodowych Żydów) w walce o zdobycie pełnej kontroli nad światem. W judejskiej pseudo-ekonomice przyjmuje się, że wzrost inflacji jest powodem do zaostrzenia polityki monetarnej, do podwyżek stóp procentowych banku centralnego i do obniżenia podaży pieniądza. W dużym stopniu na tym polegała właśnie „reforma Balcerowicza”, która zlikwidowała polski przemysł (przypomnijcie sobie stawkę oprocentowania kredytów czy depozytów z 1990 roku), to samo teraz dzieje się w Rosji, o czym była mowa na tym blogu:
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/07/28/co-sie-dzieje-w-rosji-28-07-2016/
Z tego samego powodu od 2008 roku świat tkwi w kryzysie finansowym. Dokładnie ta recepta jest zapisana w dokumencie, pochodzącym jeszcze z XIX wieku, w Protokołach. Zainteresowanych odsyłam do poświęconego sprawom finansowym Protokołu XX
http://www.zbawienie.com/pms.htm
,
http://www.eioba.pl/a/39yz/zakazana-prawda-jedyna-ksiazka-ktora-musisz-przeczytac

§ 8. Zastój kapitałów

Przesilenia ekonomiczne wywołaliśmy u gojów przez wycofanie pieniędzy z obiegu. Wielkie kapitały pozostawały w zastoju i wypompowywały pieniądze z państw, które zmuszone bywały do zwrócenia się o pożyczkę dla tychże kapitałów. Pożyczki te obciążyły procentami finanse państwa, oddały je kapitałom we władanie pańszczyźniane. Koncentracja przemysłu w rękach kapitalistów, którzy zagarnęli cały przemysł ludowy, wyssała z ludu, a tym samym i z państwa, wszelkie soki.

§ 9. Emisja pieniędzy

Obecne emitowanie znaków pieniężnych nie odpowiada zapotrzebowaniu, toteż nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. Emisje pieniędzy powinny być zastosowane do przyrostu ludności, przy czym dzieci powinny być wliczane również. Skontrolowanie emisji tej jest sprawą zasadniczą dla całego świata.

§ 10. Waluta złota

Wiecie o tym, że waluta złota była zgubą dla państw, które ją wprowadziły, bowiem nie mogła zaspokoić popytu na pieniądze, tym więcej, że wycofaliśmy, o ile było to możliwe, złoto z obiegu.

Wskaźnikiem inflacji bardzo łatwo można manipulować. Można zmieniać koszyk zakupu towarów i usług. Ze swojej istoty musi on być zmienny, aby odzwierciedlać zwyczaje konsumpcyjne społeczeństwa. Koszyk dóbr i sług stanowiący podstawę do obliczeń jest regulowany jedynie na poziomie pragmatyk służbowych organów statystycznych, bardzo łatwo zmienić go w ukryciu przez opinią publiczną. Metoda obliczania wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych jest zresztą skomplikowana i bardzo łatwo otumanić publiczność odwołując się do żargonowego słownictwa.

Wyżej, w kontekście fałszowania wskaźnika PKB, mowa była o poprawce hedonistycznej (Hedonic Quality Adjustment). Z materiałów BLS wynika, że poprawka hedonistyczna jest używana również do fałszowania wskaźnika inflacji. Działa to tak: damskie majtki z naszego przykładu kosztują 10 szekli. W zeszłym roku były modne majtki w kolorze „niebieski majątkowy”. W tym roku modne są różowe i takie są sprzedawane, również za 10 szekli. Ponieważ różowe majtki w bieżącym roku mają większą wartość, bo podążają za modą (przyjmujemy z sufitu wskaźnik większej wartości na przykład 20%), to sprzedaż ich za 10 szekli oznacza, że otrzymujemy „więcej” (modny towar) za tą samą cenę. Faktycznie więc mamy do czynienia z obniżką ceny majtek. Dla celów statystycznych majtki staniały, mimo że ich cena sklepowa pozostała niezmieniona. Majtki staniały wpływając na obniżenie ogólnego poziomu cen.

Innym instrumentem manipulacji wskaźnikiem inflacji jest odchylenie substytucyjne, Substitution Bias. Jeśli wzrosła cena kiełbasy i szynki, które kupowaliśmy i zmuszeni jesteśmy przerzucić naszą uwagę na pasztetową, to wzrostu cen kiełbas i wędlin nie trzeba już uwzględniać w takim stopniu we wskaźniku inflacji, spadł ich udział w koszyku dóbr i usług.

O sposobach fałszowania statystyk makroekonomicznym można by opowiadać bez końca, przechodzimy do efektów, do wykresów ShadowStats oraz nowandfutures. Wykres amerykańskiej inflacji, czerwona linia to dane BLS, a niebieska to wersja SGS oparta na metodyce BLS z lat 80-tych:

http://www.shadowstats.com/imgs/sgs-cpi.gif?hl=ad&t=1474037681

Poniżej podobny wykres, czerwona linia to wersja BLS, a niebieska to wersja SGS oparta na metodyce rządowej z lat 90-tych:

http://www.shadowstats.com/imgs/charts/alt-cpi-home2.gif?hl=ad&t=1474037681

Poniżej ćwiczenie na podobny temat przedstawione przez nowandfutures, czarna linia to oficjalne dane BLS o inflacji, a niebieska to indeks utraty siły nabywczej opracowany przez firmę:

http://www.nowandfutures.com/images/cppi_vs_cpi.png

Zwykle ośrodki interesów, kontrolujące światowy system monetarny, są zainteresowane zaniżaniem wskaźnika inflacji. Pozwala to na skuteczniejsze obniżanie np. emerytur czy innych świadczeń waloryzowanych inflacją czy na polepszenie samopoczucia ciułaczy, liczących stopy oprocentowania depozytów. Jak widzimy, rzeczywiście w ostatnich dziesięcioleciach wskaźnik inflacji jest zwykle zaniżany.

Napisał: Metro

Zginął Motorola – bohater Donbasu – 17.10.2016.

Pogib Komandir Bataliona Motorola. Smutno! – napisała kilka godzin temu Berehynia.

Odchodzą najlepsi. Bardzo smutno!

Niestety, to prawda – pisze Lorenco. – W doniesieniach jest, że zginął razem ze swoim ochroniarzem w windzie, w bloku, w którym mieszka, W windzie była zdalnie detonowana bomba.

ZB: Znalazłem potwierdzenie w ‚Gazecie Wyborczej’: W niedzielę w Doniecku w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego zginął jeden z komendantów prorosyjskich bojowników w Donbasie i legenda separatystów Arsen Pawłow znany pod pseudonimem Motorola. Do wybuchu miało dojść w windzie budynku, w którym Motorola mieszkał.

„Rozumiem: Petro Poroszenko złamał rozejm i ogłosił wojnę z nami” – powiedział szef Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandr Zacharczenko.

Pisze dalej Lorenco: W Doniecku powiedziano, że w zabójstwo Motoroli mogą być zaangażowani ukraińscy dywersanci. Tak stwierdził pełnomocnik DNR grupy kontaktowej w sprawie uregulowania sytuacji w Donbasie, Denis Puszylin.

A jeszcze niedawno zamieściłem tu na Twoim blogu zdjęcie Motoroli z jego śliczną żoną. A i niedawno Motoroli urodziło się drugie dziecko, syn.
Przykre to jest i jest to cios dla Republik, ponieważ Motorola ze swoją żoną byli jakby symbolem rodzącej się państwowości Noworosji.
.

.
.
.
.
CZEŚĆ  JEGO  PAMIĘCI !
.
.
CZEŚĆ  BOHATEROM  DONBASU !
.
.
.
.

Dane o PKB, czyli Alicja w Krainie Czarów – 16.10.2016.

Wszystko jest zupełnie inne niż się wydaje.

Znalezione obrazy dla zapytania alicja w krainie czarów

W odpowiedzi na apel Autora bloga, zamieszczony 16 września
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/09/16/co-sie-dzieje-w-grecji-16-09-2016/
chciałem podzielić się z Czytelnikami wiedzą, dotyczącą rządowych statystyk. To nie jest wiedza ‚insidera’, w polskich realiach pracownika GUS-u, lecz jedynie użytkownika danych statystycznych. Sądzę jednak, że może być przydatna, gdyż w dziedzinie natury statystyk makroekonomicznych panuje wiele nieporozumień. W tekście dla zilustrowania zawiłości statystycznych użyte są realia Stanów Zjednoczonych, znane wszystkim dzięki massmediom. Łatwo przełożyć je na realia polskie.

Zastrzegam, że używane w tekście słownictwo nie pochodzi z polskiego żargonu naukowego i profesjonalnego. Mogą zdarzyć się odmienności terminologiczne, wynikające z tłumaczenia żargonu angielskiego na polski język potoczny zamiast używania wprost terminów pochodzących z polskiego żargonu statystycznego. Zastosowana poniżej konwencja to maksymalnie proste wyjaśnianie statystycznego bełkotu zamiast epatowania czytelników niezrozumiałymi terminami w celu uzyskania podziwu dla naukowego wyrafinowania tekstu czy autora.

W tekście będzie mowa o trzech głównych wskaźnikach makroekonomicznych, spożyciu ogólnym czyli Produkcie Krajowym Brutto, wskaźniku inflacji oraz stopie bezrobocia. Powodem takiego wyboru jest fakt, że massmedia zwykle używają w propagandzie głównie tych wskaźników i te wskaźniki ekonomiczne są jakoś rozumiane przez widzów /słuchaczy /czytelników masowych mediów. Czy są rozumiane właściwie?

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

Wskaźnik PKB to wartość pieniężna wszystkich finalnych (bez półproduktów) dóbr i usług sprzedanych w kraju w jednostce czasu, na przykład w roku kalendarzowym. Dwie główne grupy wydatków to ‚inwestycje’ oraz ‚konsumpcja’. Z punktu widzenia mieszkańca kraju, którego przemysł został zniszczony, a resztki zostały przejęte przez zagraniczne gangi, interesująca jest głównie kategoria ‚konsumpcja’.

PKB jest przedstawiany jako uniwersalny wskaźnik dobrobytu. Wzrost PKB jest uznawany jako dowód, że kraj porusza się we właściwym kierunku. Spadek PKB jest uniwersalnym przekleństwem. Takie rozumienie PKB narzuca oficjalna propaganda. Czy to jest prawda? – PKB to wartość pieniężna wszystkich końcowych dóbr i usług, sprzedanych w kraju w jednostce czasu. W kapitalizmie wszystko przelicza się na pieniądze – im większa wartość towarów i usług tym lepiej. Tak to wygląda w statystyce, ale nie życiu normalnego człowieka.

Posłużę się przykładem z realiów Stanów Zjednoczonych, które znane są dzięki dostępowi do massmediów. W latach 50-tych i 60-tych, w czasach amerykańskiej złotej ery, model społeczny osiągnięty w tym kraju, dostępny dla dużej części białej populacji, zakładał pracę w fabryce dla mężczyzny – głowy rodziny, który ze swojego wynagrodzenia utrzymywał żonę, zajmującą się dziećmi i domem na przedmieściu. Wynagrodzenie ojca rodziny zapewniało przyzwoitą konsumpcję, spłatę kredytu na dom, na samochód czy samochody oraz możliwość zaoszczędzenia sporej sumy na edukację dzieci czy inne wydatki. Poniżej takie życie określamy życiem według Modelu A.

Dzisiaj to jest rzadko spotykane, zwykle niemożliwe, z wielu powodów. To nie jest sposób życia amerykańskiej klasy średniej czy raczej pozostałości klasy średniej. Z biegiem czasu zaszła konieczność wysłania również żony do pracy, zwykle w sektorze ‚usług’, pracy gorzej opłacanej, bez gwarancji socjalnych (w Stanach Zjednoczonych nie ma nawet urlopu macierzyńskiego wymuszanego przez państwo, to są tylko beneficja poszczególnych korporacji) i często ze swojej istoty krótkoterminowej. Z biegiem czasu również ojciec rodziny tracił pracę w przemyśle i musiał znaleźć zajęcie w sektorze ‚usług’. Poniżej to jest życie według Modelu B. Model A oraz Model B opisują różną rzeczywistość społeczną i ma to swoje odzwierciedlenie w statystyce PKB.

W Modelu A pracująca w domu żona (wtedy najczęściej osoba płci żeńskiej, kobieta) zapewnia samodzielnie różnorodne usługi typu żywność dla rodziny, opiekę nad dziećmi i przeróżne inne usługi domowe, samodzielnie lub w sąsiedzkim kolektywie. Do zapewnienia tych usług potrzebna jest głównie żywność liczona według wartości w cenach detalicznych plus okrągła piłka, kosz do koszykówki, rower i podobne gadżety według tych samych cen.

W Modelu B płaca męża (dotychczas mężczyzny) jest zbyt niska dla zapewnienia rodzinie standardu życia opisanego w Modelu A. Dla powiększenia domowego budżetu żona jest wysyłana na rynek pracy. Pracująca żona nie jest w stanie zapewnić dzieciom i mężowi wyżywienia, opieki i innych usług na dotychczasowym standardzie. Coraz częściej członkowie rodziny muszą żywić się w zakładach szybkiego żywienia typu makdonald czy wendys, spędzać czas w centrach handlowych i w okolicach, wydając pieniądze. Rodzina kupuje żywność już nie według detalicznych cen surowców, lecz według detalicznych cen przygotowanych posiłków. Dzieci spędzają czas na zajęciach, za które muszą płacić. Rodzina ma więcej pieniędzy niż przed wysłaniem kobiety do pracy, ale za wiele dotychczasowych usług otrzymywanych ‚za darmo’ (wytworzonych przez ‚niepracującą’ kobietę) musi płacić według cen detalicznych. Efektem tego jest oczywiście wzrost PKB. W powyższym przykładzie wzrost PKB towarzyszy obniżeniu standardu życia rodziny. Warto zapamiętać, że wzrost PKB może towarzyszyć obniżeniu standardu życia.

Do Produktu Krajowego Brutto wchodzą wszelkie usługi i dobra finalne, niezależnie od tego, czy chcemy czy nie chcemy ich nabywać. Jeśli kraj nawiedzi trzęsienie ziemi, po którym wszystko trzeba odbudowywać, to statystycznym efektem oczywiście będzie znaczący wzrost PKB. Epidemia kosztownych w leczeniu chorób przewlekłych, np. raka, również pozytywnie wpływa na PKB. Niezależnie od tego, czy wydatki są finansowane przez państwo czy osoby prywatne, zaliczane są one do Produktu Krajowego Brutto. Jeśli chory nie ma pieniędzy na leczenie i musi sprzedać dom według mechanizmu odwróconej hipoteki, to koszty leczenia, prowizje lichwiarza, notariusza i podobnych darmozjadów, wszystko zaliczane jest do Produktu Krajowego Brutto. Epidemia raka czy innych chorób przewlekłych może wyciągnąć kraj z zastoju gospodarczego.

Z punktu widzenia kalkulacji PKB im wyższa cena nabywanych dóbr i usług, tym lepiej, bo rośnie PKB. Wprawdzie wzrost cen tych samych dóbr i usług powinien być niwelowany tzw. deflatorem PKB, który teoretycznie ma likwidować wpływ inflacji, ale tak się nie dzieje. Spójrzmy na opłaty za studia które w ostatnich dziesiątkach lat wzrosły w Stanach Zjednoczonych drastycznie.

http://topforeignstocks.com/wp-content/uploads/2011/04/us-tuition-feess.jpg

Przemysł został z kraju skutecznie wyprowadzony, pracy coraz mniej (zwłaszcza pożytecznej), a opłaty za studia powędrowały do nieba. Im droższe studia (a ludzie ciągle studiują), tym lepiej dla PKB. Dla statystyk makroekonomicznych nie ma znaczenia, że studia finansowane są długiem, który może obciążać (nie)szczęśliwego absolwenta przez dziesiątki lat.

W kalkulacji PKB w świetle dnia dokonuje się wulgarnych oszustw. Jest ich niezliczona liczba, wspomnę o jednym szeroko znanym. Jest to ‚Hedonic Quality Adjustment’, poprawka hedonistyczna. Zgodnie z definicją PKB jest to wartość pieniężna finalnych dóbr i usług (…). Tak było, poprawka hedonistyczna ma dodatkowo uwzględniać poprawę wzornictwa, podążanie za modą i inne subtelne, niewychwycone przez cenę zalety nowych dóbr i usług.

Działa to tak: jeśli w zeszłym roku modna była bielizna damska w kolorze ‚niebieski majtkowy’, a w bieżącym roku modna jest bielizna w kolorze różowym, to przy założeniu tych samych cen kalkulacja PKB nie wychwyci żadnych zmian sprzedaży tej samej ilości damskich majtek po tej samej cenie. To błąd, teraz mamy poprawkę hedonistyczną. Nowe różowe majtki do kalkulacji PKB wchodzą z ceną przykładowo 20% wyższą, aby wychwycić ich wyższą wartość wynikającą z podążania za modą. Wskaźnik np. 20% wyższej wartości związany z ‚lepszym’ kolorem czy jakąkolwiek inną cechą jest ustalany całkowicie dyskrecjonalnie, wyłącznie dla potrzeb kalkulacji makroekonomicznych. Przedstawiam opis poprawki hedonistycznej ze strony amerykańskiego GUS-u, Bureau of Labor Statistics:
http://www.bls.gov/cpi/cpihqaqanda.htm

Istnieje mnóstwo technik podobnych do poprawki hedonistycznej, które całkowicie zafałszowują istotę kalkulacji PKB. Osoby, które wprowadziły się do własnego mieszkania, dla celów kalkulacji PKB otrzymują usługi najmu swojego własnego mieszkania (oczywiście o wyższej wartości niż czynsz), ludzie którzy samodzielnie przygotowują dla siebie posiłki, dla celów PKB świadczą sobie usługi restauracyjne (oczywiście o wyższej wartości niż wartość surowców) itp. Z racjonalnego punktu widzenia to nie ma żadnego sensu, ale PKB rośnie.

Z drugiej strony istnieje wiele metod zdemaskowania oszustw statystycznych. Najważniejszym narzędziem jest oczywiście zdrowy rozsądek. Produkt Krajowy Brutto to wartość pieniężna finalnych towarów i usług sprzedanych w kraju w jednostce czasu. Do wytworzenia towarów i usług potrzeba wielu czynników. Najbardziej uniwersalnym jest chyba energia. W gospodarce energię pozyskuje się z kilku źródeł takich jak gaz ziemny, produkty przerobu ropy naftowej, prąd elektryczny, itp. Poniżej porównanie dynamiki wzrostu zużycia energii i PKB w Polsce na przestrzeni lat:

http://szczesniak.pl/files/Energia_PKB_Polska_1969-2011_BP-USDA_A.jpg

Zużycie energii wyrażone jest w jednostkach naturalnych (nie w pieniądzu) i widać że spadło. PKB jest wyrażony w dolarach z 2005 roku (teoretycznie zlikwidowany wpływ inflacji) i dynamicznie rośnie. Sytuacja taka teoretycznie jest możliwa na skutek wprowadzenia energooszczędnych technologii, zwiększa się wtedy efektywność gospodarki jako całości. Pytanie o jakich energooszczędnych technologiach mówimy w przypadku Polski?

W Polsce zmniejszyło się zużycie energii na skutek likwidacji wielu gałęzi przemysłu. W FSO są dzisiaj centra handlowe. Zakup towarów i usług z tych sklepów jest finansowany długiem prywatnym bądź publicznym czy transferami z zagranicy wynikającymi z eksportu siły roboczej. Dlatego konsumpcja może rosnąć, a w każdym razie – nie spadać, mimo likwidacji przemysłu. Moim zdaniem to wszystko nie wyjaśnia jednak dynamicznego wzrostu PKB Polski w ostatnich latach. Rozejście się trendu PKB (dynamiczny wzrost) i zużycia energii (spadek) wskazuje że karmi się nas oszustwami statystycznymi.

Proponuję małą wycieczkę w świat obliczeń. Zaglądamy do Wikipedii, hasło ‚Gospodarka Polski’, punkt ‚wzrost gospodarczy’:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_Polski#Wzrost_gospodarczy

Tabela zamieszczona w Wikipedii przedstawia dynamikę PKB Polski od 2003 do 2015 roku. Poniżej przepisujemy tę tabelę. W kolumnie pierwszej mamy konkretny rok, w kolumnie drugiej – wzrost PKB w stosunku do roku poprzedniego (z Wikipedii), a w kolumnie trzeciej ten sam wzrost wyrażony w jednostkach z 2002 roku, skumulowany.

2002 — 100,0 — 100,0
2003 — 103,7 — 103,7
2004 — 105,1 — 109,0
2005 — 103,3 — 112,6
2006 — 106,2 — 119,6
2007 — 106,7 — 127,6
2008 — 105,0 — 133,4
2009 — 101,8 — 136,4
2010 — 103,8 — 141,6
2011 — 104,3 — 147,7
2012 — 101,9 — 150,5
2013 — 101,6 — 152,9
2014 — 103,4 — 158,1
2015 — 103,6 — 163,8

PKB z 2015 roku jest o 63,8% wyższy niż PKB z 2002 roku. Oznacza to że w cenach stałych w 2015 roku w Polsce kupiono o 63,8% więcej towarów i usług finalnych niż w 2002 roku. Czy to prawda? – Rozejrzyjcie się wokół siebie, sięgnijcie pamięcią do 2002 roku, co wtedy kupowaliście, co wtedy kupowali Polacy, co wtedy kupowało państwo. Dzisiaj ma tego być 63,8% więcej.

Problem fałszerstw statystyk makroekonomicznych jest szeroko znany, to narzędzie było używane przez Imperium Judeoanglosaskie wiele dziesiątek lat temu. John Perkins pisał w swojej książce
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/2209/hitman-wyznania-ekonomisty-od-brudnej-roboty
że właśnie w ten sposób przekonywał kraje Trzeciego Świata do zaciągania niespłacalnych pożyczek. W Stanach Zjednoczonych istnieją firmy, które dostarczają rzetelnych danych statystycznych w odróżnieniu od sfałszowanych danych BLS czy innych organizacji. Najbardziej znane to Shadow Government Statistics
http://www.shadowstats.com/
oraz nowandfutures
http://www.nowandfutures.com/

ShadowStats (SGS) prezentuje kalkulację amerykańskiego PKB, czerwona linia to dane oficjalne, a niebieska to alternatywne dane SGS. SGS wyjaśnia, skąd biorą się rozbieżności, o części z nich była mowa wyżej, obydwie linie zaczynają się w tym samym punkcie, dlatego że rozbieżności wynikają z ‚nowatorskich’ metod kalkulacji PKB, wprowadzonych w ostatnich latach. Kiedyś nawet BLS (amerykański GUS) liczył PKB w poprawny sposób:

http://www.shadowstats.com/imgs/sgs-gdp.gif?hl=ad&t=

A to próba podejścia do zagadnienia przez nowandfutures:

http://www.nowandfutures.com/images/real_gdp.png

 

Napisał: Metro

Co się dzieje w Europie – 14.10.2016.

Tiamat:  Zeszmaciła się Europa

Bywałam w Anglii kilka razy i trochę mieszkałam w Leeds, a dłużej w Londynie. Studia podyplomowe robiłam w Anglii. I nigdy nie słyszałam, by Polacy mieli jakiekolwiek kłopoty. Nikt nas nigdy nie prześladował, nie poniżał i nie wypędzał, choć strasznie mi się oberwało w pracy, gdy wykopaliśmy Anglię z mistrzostw w piłce nożnej. Ale tylko przed meczem. Po meczu wszyscy w pracy składali mi gratulacje, choć mnie pika nożna ani wtedy, ani teraz nie interesowała.

Mocno podejrzewam, że cała Europa się planowo zeszmaciła. A zaczęło się od Jugosławii. Nie da się uniknąć tego tematu. Duchy pomordowanych Serbów, Bośniaków będą prześladować nas do końca historii Europy. Około 20 państw europejskich napadło na Jugosławię. Czy my nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się stało?!

Znalezione obrazy dla zapytania jugosławia wojna zdjęcia

Bombardowanie Jugosławii

W Polsce nigdy przedtem nie było takich dzikich wrzasków i awantur na temat obcych. Zdaje się, nie pamiętamy, że Polska niegdyś wprowadziła osadnictwo na prawie niemieckim, że przygarnęła potem prześladowanych religijnie Holendrów. Gdy przyjmowaliśmy 90 tysięcy Czeczeńców, nikt się w ogóle islamem nie przejmował. A teraz słyszę, że złapali gdzieś w Białostockiem grupę Czeczeńców, którzy podobno przygotowywali się do rekrutacji do ISIS i uzbierali dużo pieniędzy na poparcie Państwa Islamskiego.

We Francji żyło różnych kolorowych tysiące w każdym dużym mieście. Niemcy przyjmowali Turków i nie mieli żadnych kłopotów. Jeździliśmy autostopem po Europie i nikomu się krzywda nie działa. Więc co się stało, że w cywilizowanej Europie nagle powtarzamy ludobójstwo hitlerowskie? W Polsce nikt się nie awanturował w autobusie, gdy usłyszał obcy język.

Lepiej przypatrzmy się, kto rządzi Europą i rządzi tak, że ze znakomitej potęgi gospodarczej, jaką było EWG staje się Europa kopciuszkiem i starzejącą się swarliwą ciotką z Ciemnogrodu.
Co się porobiło z Europą?
Czy Anglicy się zmienili? – Nie.
Czy Polacy się zmienili? – Nie.
Ale zachowanie bardzo się zmieniło. Przede wszystkim zmieniła się kultura zarządzania. Przypatrzmy się, kto rządzi Europą? Kto rządzi krajami Europy?
Dlaczego pozwalamy na zamachy stanu w Europie? – Kiedy we Włoszech wyrzucili bez powodu Berlusconiego, nikomu do głowy nie przyszło, ze było coś nie tak, i że to zwyczajnie zamach stanu. Bo na jego miejsce wsadzono banksterka Montiego, który nie był nigdy wybrany na posła do parlamentu, ale ukradł Włochom cale rezerwy złota, których Berlusconi nie pozwalał ukraść. I wtedy urządzono dopiero wybory. Nikomu w Europie to nie przeszkadzało? A czemu?

Tylko ostatnia gnida, mikrocefal i debil mógł poprzeć zamach w Kijowie czy obalenie Miloszewicza i powstanie zbójeckiej jaskini w Kosowie. To, co się teraz dzieje w całej Europie, jest wynikiem przyzwolenia na mordowanie ludzi. Ponad 20 państw europejskich jest od 17 lat zaplątanych w wojny. Przecież to rekord w historii świata! Żyjemy w czasach, w których zabijanie jest normą!

Znalezione obrazy dla zapytania donbas wojna

Wojna w Donbasie

Zabójstwo w Anglii jest takim samym draństwem jak zabójstwo w Donbasie. Skoro wolno mordować na Ukrainie, to wolno wszędzie. Właśnie na Ukrainie złapali bandę dzieci, których Ukraińcy używają jako dywersję w Donbasie. Dzieci podkładają materiały wybuchowe w publicznych miejscach i dostają za to pieniądze. Straszna jest śmierć Polaka w Anglii. Ale straszna jest też śmierć tysięcy dorosłych i dzieci w Donbasie. W Kijowie nie wolno mówić po polsku. We Lwowie pobili polską młodzież na ulicy, bo bojówkarze usłyszeli rozmowę po polsku. I ten wybiórczy stosunek do ludzkich cierpień robi z nas… zwierzęta.

Europa zapomniała, czego się nauczyła w czasie II wojny światowej?
Anglia, jaką ją pamiętam, nie była agresywna wobec cudzoziemców, przebywających w ich kraju. Na Soho można było słyszeć dziesiątki języków. Pierwszy raz w życiu widziałam Sikhów w turbanach na głowie i egzotyczne Murzynki z przepięknymi zawojami kolorowymi na głowach. W Prisztinie mieszkało kilkadziesiąt różnych narodowości. Nikt nikomu nie dokuczał, dopóki… nie zaplanowano rozwalić najlepszego kraju w Europie.

Amerykańska soldateska stwierdziła, że żadne państwo nie może być neutralne: „Neutrality is immoral” (Neutralność jest niemoralna”) – powiedział jankesowski cymbał. Europa wyraziła zgodę. Dlaczego?
A potem już poszła lawina. Śmierć Polaków jest równie tragiczna jak śmierć Irakijczyków, Libijczyków, katolików na Haiti, chrześcijańskich Serbów i mieszkańców Donbasu.

W Londynie znaleźliśmy już winnego: rasizm, ksenofobia, hejteryzm.
Gówno-prawda. Winowajca siedzi w każdym europejskim rządzie i śmieje się od ucha do ucha, że udaje się napuszczać ludzi na siebie pod byle jakim pretekstem bez względu na konsekwencje, które też są zaplanowane. Takie gadanie, że winowajcą może być abstrakcja, nie pomaga: terroryzm, radykalizm, ekstremizm i inne bzdury, i że konieczne są bomby i walka z terroryzmem – powodują coraz więcej śmiertelnych ofiar i niekończące się wydatki na mordowanie bliźnich.
Koszty ‚walki z terroryzmem’ rosną. Podobnie jak ilość przestępstw

Czasami odnoszę wrażenie, że poświęcamy dużo czasu na teorie abstrakcyjne, a coraz mniej na poszanowanie prawa. Nie mam absolutnie nic przeciwko traktatom, rozprawom i badaniom naukowym na każdy temat. Ale tyle samo miejsca powinniśmy poświęcać na dyskusje o poszanowaniu i egzekucji prawa. Bo jeśli poparliśmy zamach w Kijowie i pozwoliliśmy na legalizację bandytyzmu na Ukrainie, to nie był to wynik polskiego nacjonalizmu wobec Ukrainy, tylko idiotycznej histerii antyrosyjskiej.

Pomogliśmy utopić Ukrainę we krwi, żeby zrobić Ruskim na złość, mimo że nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Nie byliśmy i z Jugosławią. Nie wchodziły w rachubę cechy rasistowskie, bo to ta sama rasa i też chrześcijańska religia. To absolutny, drański prostacki brak poszanowania demokracji parlamentarnej. To złamanie prawa i polskiego – polskiej Konstytucji, i wszystkich praw międzynarodowych, umów i porozumień. Prawo nakazywało poczekać do zbliżających się wyborow. To prawo było potwierdzone i podpisane przez przedstawicieli państw Europy, w tym Polski (R. Sikorski). Można być nacjonalistą, ale dlaczego mordercą?

Nie uszanowaliśmy podwójnego referendum na Krymie, ale poparliśmy ludobójstwo w Kosowie. Na Krymie nie poleciała ani jedna szyba, nie padł ani jeden strzał (w Kosowie zginęły tysiące ludzi, a wiele tysięcy rodzin wyrzucono bestialsko na bruk; niedobitków wypędzono z miasta). Malo tego: na Ukrainie 18 tysięcy wojska i policji ukraińskiej przeszło na stronę Krymu. Teraz co głupszy idiota nazywa to ruskim najazdem na Krym. Nie uszanowaliśmy woli mieszkańców ani Krymu, ani Ukrainy.

To jest nagminne łamanie prawa, które powoduje tragedie ludzkie. I nie da się tego ująć w żadne inne ramki.

Napisała: Tiamat

13.09.2016.

 

* * * * * * *

A co piszą inni?

Kobi Nahshoni: Islamizacja Europy jest korzystna

Rabbi Baruch Efrati wierzy, że żydzi powinni cieszyć się z tego, iż Europa płaci teraz za to, co przez setki lat wyrządziła żydom – utratą swojej tożsamości. Chwali islam za nacisk na skromność i szacunek dla Boga. W miarę wzrostu obaw, dotyczących wzrastającej liczby muzułmanów w Europie, nikt nie pozostaje obojętnym wobec tej sprawy, włączając w to izraelskiego rabina, który cieszy się z tego zjawiska.

Znalezione obrazy dla zapytania rabbi baruch efrati

Rabbi Baruch Efrati, szef jesziwy i rabin wspólnoty Efran na Zachodnim Brzegu, wierzy że islamizacja Europy jest korzystnym zjawiskiem: “Z pomocą Boga tamtejsi niewierni przyjmą zdrowszy styl życia, więcej skromności i uczciwości, nie jak w tym dwulicowym chrześcijaństwie, które wydaje się czyste, lecz w rzeczywistości jest z gruntu zepsute” – wyjaśnia.

Rabin Efrati został poproszony o przedstawienie swojego poglądu przez studenta studiów orientalnych, który spytał o stanowisko judaizmu wobec zjawisk, mających miejsce w Europie w ostatnich latach. Po wyborze muzułmanki, noszącej hidżab, na mera bośniackiego miasta Visoko po raz pierwszy w historii kontynentu student zadał rabinowi pytanie: „Jak będziemy walczyć z islamizacją Europy i jak mamy zwrócić ją chrześcijanom i innym umiarkowanym?”

W odpowiedzi Baruch Efrati wyjaśnił, że islamizacja Europy jest lepsza od Europy chrześcijańskiej z powodów etycznych i teologicznych – to kara nałożona na chrześcijan za prześladowania żydów. Poza tym chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do islamu, jest uznawane za bałwochwalstwo z halachicznego punktu widzenia: „Żydzi powinni się cieszyć, że chrześcijańska Europa traci swoją tożsamość, to kara za prześladowania których doświadczyliśmy tam przez setki lat życia na wygnaniu”. Zdaniem rabina jest moralny powód wspierania muzułmanów w Europie. Efrati posłużył się również cytatami z judejskiej literatury, pochodzącej z XI-XV wieku, dotyczącej pogromów i masowych morderstw, popełnionych przez chrześcijan na żydach.

“Nigdy nie przebaczymy europejskim chrześcijanom zmasakrowania milionów naszych dzieci, kobiet i starszych… To nie tylko ostatni holokaust, lecz nieprzerwane prześladowania przez wiele pokoleń charakteryzują wszystkie odłamy dwulicowego chrześcijaństwa…”. Teraz Europa traci swą tożsamość na korzyść innych ludów, innej religii, nie pozostaną żadne szczątki i rozbitkowie z brudnego chrześcijaństwa, które przelało tyle krwi, że nie zdołało jej odkupić.

“Islam to relatywnie uczciwa religia”. – Teologicznym uzasadnieniem tych przemian według rabbiego Efrati jest fakt, że chrześcijaństwo – które uznaje za bałwochwalstwo – „z jednej strony wykazuje tendencje do niszczenia normalnego życia i odwracania się od niego, z drugiej do utraty całej skromności i umiarkowania”, objawiając się jako radykalny monastycyzm czy radykalna zachodnia rozpusta. Rabbi dodaje, że „islam jest religią źle osądzającą swoich proroków, lecz jest relatywnie uczciwy. Lepiej uczy stabilnego życia w małżeństwie, jest w nim dużo skromności i szacunku dla Boga”.

Efrati stwierdza że „nawet jeśli prowadzimy wojny z Arabami regionu o ziemię Izraela, islam jest znacznie lepszą kulturą dla niewiernych niż chrześcijaństwo”. Dodaje również, że żydzi muszą się modlić, aby islamizacja większości Europy nie odbyła się ze szkodą dla ludu Izraela.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4299673,00.html

Przetłumaczył: Mariusz B.

Co się dzieje na świecie – 12.10.2016.

Chabad Lubawicz (Chabad Lubavitch) wierzy, że Żydzi są ludem wybranym przez Boga, a wszyscy inni ludzie to śmiecie. W książce „Gatherings and Conversations” („Zgromadzenia i rozmowy”) Wielki Rabbi mówi swym zwolennikom, że Żydzi to namiestnicy Boga i przeznaczeniem pozostałych ludzi jest służenie Żydom.

Brian Davis:  Is Chabad a Racist Criminal Terrorist Jewish Cult?
http://henrymakow.com/chabad.html

Chabad Lubawicz to kult żydowskiej supremacji rasowej służący Illuminati. Mimo że mają tylko dwieście tysięcy zwolenników, utrzymują bliskie, niemalże intymne związki z każdym ważnym rządem na ziemi. Władza Chabad pochodzi z usług, które wykonują dla Illuminati:

1.  Współpracują z izraelskim wywiadem w operacjach wywiadowczych i w działalności przestępczej.

2.  Promują ideologię supremacji rasowej, która używana jest przez syjonistów.

CHABAD TO HEREZJA

Założona w XVIII-wiecznej Rosji Chabad jest odgałęzieniem hasydzkiego judaizmu, rodzajem ortodoksyjnego judaizmu, promującego żydowski mistycyzm jako drogę do oświecenia. Uczniowie Chabad Lubawicz studiują kabałę, satanistyczny system wierzeń, znoszący obiektywną moralność i uznający Boga za byt subiektywny.

Chabad zyskała na znaczeniu pod kierownictwem ‚Wielkiego Rabina’ Menachema Mendela Schneersona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Menachem_Mendel_Schneerson
To jego polityka doprowadziła Chabad do wielkiej ekspansji; sekta posiada biura w dziewięciuset miastach na świecie [pisaliśmy o rabinie tutaj]:
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/07/30/co-sie-dzieje-na-swiecie-30-07-2016/

Znalezione obrazy dla zapytania schneerson

Menachem Mendel Schneerson (1902 – 1994)

‚Wielki Rabin’ w swoich odczytach regularnie mówił o nadchodzącym Mesjaszu. W miarę upływu czasu uczniowie sekty zrozumieli, że miał na myśli siebie. Pogląd, że to Schneerson był Mesjaszem po raz pierwszy został otwarcie przedstawiony przez Rabina Shavoma Dol Wolpo i prędko zyskał akceptację. Nawet po swojej śmierci w 1994 roku ‚Wielki Rabin’ ciągle pozostaje oficjalnym liderem Chabad jak ‚Wielki Przywódca’ Kim Il-Sung jest przywódcą Korei Północnej. W szkółkach Chabad dzieci śpiewają i pozdrawiają niewidzialnego Rabina.

SUPREMACJA RASOWA

Chabad wierzy, że Żydzi są ludem wybranym przez Boga, a pozostali ludzie to śmiecie. W książce „Gatherings and Conversations” („Zgromadzenia i rozmowy”) Wielki Rabin mówi swoim zwolennikom, że Żydzi to namiestnicy Boga i przeznaczeniem pozostałych ludzi jest służenie Żydom [przypis: to prawda, przynajmniej dla chrześcijan. Mówi o tym obszernie pustynny demon Jahwe chociażby w rozdziale 7 Księgi Powtórzonego Prawa:
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=220

“Istnieją dwa odmienne typy dusz, dusza nie-żydowska pochodzi ze sfer szatańskich, podczas gdy dusza żydowska pochodzi ze świętości”. „Żyd nie został stworzony dla jakiegoś (innego) celu, on jest celem sam w sobie, ponieważ całe pozostałe stworzenie zostało wykreowane tylko dla służenia Żydom”.

Rabin Ginsburgh z Chabad twierdzi, że ponieważ nie-Żydzi (goje) są genetycznie niższymi stworzeniami w stosunku do Żydów, to Żydzi mogą pobierać ich organy, jeśli tylko potrzebują. Nagrano jego wypowiedź: „Dusze nie-Żydów mają całkowicie inną, niższą naturę, są całkowicie złe, nie ma w nich jakichkolwiek zdolności odkupicielskich. (…) Jeśli każda pojedyncza komórka żydowskiego ciała zawiera pierwiastek boski, jest częścią Boga, to każdy łańcuch DNA jest częścią Boga. Tak więc jest coś specjalnego w żydowskim DNA. (…) Jeśli Żyd potrzebuje wątroby, czy można zabrać wątrobę niewinnemu nie-Żydowi aby uratować Żyda? Tora prawdopodobnie by na to zezwoliła. Życie Żyda ma nieskończoną wartość.”

Jewish Daily Forward relacjonuje mowę rabina Chabad Mani Friedmana. Zapytany jak Żydzi powinni traktować swoich arabskich sąsiadów Friedman odpowiedział: „Jedynym sposobem prowadzenia etycznej wojny jest sposób żydowski: zniszczyć ich święte miejsca, zabić mężczyzn, kobiety i dzieci (i bydło)”.

APOLOGECI SYJONIZMU

Ekstremizm Chabad czyni z nich doskonałych apologetów izraelskich zbrodni. Doskonałym przykładem jest członek Chabad Alan Dershowitz. Dershowitz jest ważnym apologetą syjonizmu, brylującym przed ekranami kamer mediów głównego nurtu na całym świecie, zawsze gotowym, aby wyjaśnić, że to Izraelczycy są ofiarami zbrodni, których dokonują. Ten niezrównoważony osobnik zdjął okulary podczas wykładu na uniwersytecie w Oksfordzie, aby pokazać że ma ‚syjonistyczne oczy’ tak samo jak każdy ‚rozsądny człowiek’. Dershowitz to jeden z licznych żydowskich ekstremistów, wilków w owczej skórze, prowadzących polityczną debatę na Zachodzie. Jako kolejny dowód, że Wikileaks to tylko operacja wywiadowcza, można uznać, że Dershowitz ostatnio dołączył do zespołu prawnego Juliana Assange:
http://foreignpolicy.com/2011/02/15/alan-dershowitz-joins-assange-legal-team-wikileaks-is-21st-century-pentagon-papers/

WPŁYWY CHABAD

Chabad wysyła swoich rabinów na cały świat, aby zakładali domy Chabad. Ta taktyka zwana ‚shilchus’ doprowadziła do powstania globalnej sieci wsparcia tej organizacji. Przedstawiciele sekty utrzymują stosunki z wyższymi sferami w każdym goszczącym ich kraju, choć ich wpływy mają zróżnicowany zasięg. Kanadyjski rząd ostatnio przyznał sekcie 800.000 dolarów na ich centrum w Montrealu. Stosunki z Rosją są chłodniejsze, Rosja ostatnio odmówiła darowizny dwóch bibliotek chasydzkich tekstów przejętych przez rząd na początku ery sowieckiej.

Gdzie ich wpływy są największe? – Oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Rabin Shemtov jest przedstawicielem Chabad w Waszyngtonie i jego wielkich wpływów dowodzi skuteczny lobbying na rzecz przyznania Wielkiemu Rabinowi Schneersonowi pośmiertnie złotego medalu Kongresu w 1995 roku jako jedynemu przywódcy religijnemu, który kiedykolwiek tę nagrodę uzyskał.

Rabin Shemtov jest wszechobecny w Waszyngtonie. Sue Fishkoff, autorka „The Rebbe’s Army: Inside the World of Chabad-Lubavitch”) („Armia Rabina: w świecie Chabad-Lubawicz”) pisze: „Ludzie Chabad w Waszyngtonie znają numery telefonów każdego senatora, kongresmana, ambasadora zagranicznego w stolicy – znają także ich asystentów prawnych, sekretarki i personel sprzątający”.

Shemtov mówi, że to sieć ich współpracowników (schelichim) w Stanach Zjednoczonych jest źródłem ich politycznej siły. „Mamy współpracowników w czterdziestu siedmiu stanach i co najmniej trzystu dziesięciu dystryktach. Ludzie czasami patrzą na schelichim tylko jak na trzy tysiące ludzi, ale to nie są trzy tysiące ludzi, to trzy tysiące połączonych sieci. Możemy więc zorganizować telefon do wyborcy prawie do każdego członka Kongresu. (…) Większość shelichim ma dobry kontakt ze swoimi senatorami, kongresmanami i gubernatorami z najodleglejszych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Przykładowo, gdy republikanka Sarah Palin pojawiła się na scenie ogólnokrajowej to już była zaznajomiona z problemami Żydów i z Chabad przez rabina Yosefa Greenberga z Alaski”.

Posłuchajcie, co mówią aktorzy z telenoweli „Friends” („Przyjaciele”):„Każdy potrzebuje przyjaciela; jeśli potrzebujesz przyjaciela, to Chabad jest miejscem, gdzie możesz się udać. Nie musisz być Żydem, aby otrzymać pomoc od Chabad; pomagają każdemu niezależnie od rasy czy wyznania. Pomagają uzależnionym od narkotyków, głodnym, bezdomnym, młodym i starym. Nawet jeśli nie należysz do żadnej z tych kategorii Chabad zawsze ci pomoże. Chabad to właśnie ludzie pomagający ludziom. Dzisiaj Chabad potrzebuje przyjaciół, aby kontynuować swą misję, więc bądź przyjacielem, zadzwoń teraz do Chabad”. – Na innym podobnym nagraniu pojawił się Bob Dylan.

DZIAŁALNOŚĆ PRZESTĘPCZA I TERRORYZM

Chabad jest organizacją przestępczą powiązaną z Mossadem. Domy Chabad zapewniają schronienie dla izraelskich szpiegów i osób prowadzących działalność przestępczą:
http://www.chabad-mafia.com/fraud.php
Obejmuje ona wszystko: od terroryzmu do prania brudnych pieniędzy, handlu narkotykami i prostytucji. Przykładowo w marcu 1989 roku amerykańscy stróże prawa aresztowali przedstawicieli szajki przestępczej w Seattle, Los Angeles, New Jersey, Columbii i z Izraela, która korzystała z domu Chabad i zajmowała się praniem brudnych pieniędzy.

Wayne Madsen pisze: “W Bangkoku izraelscy piloci wojskowi i kierowcy przebywający w Domu Chabad szkolą tajlandzkich komandosów, kierowców i pilotów, walczących jako muzułmańscy secesjoniści wzdłuż południowej granicy z Malezją. Policja w Bangkoku długo podejrzewała, że Dom Chabad jest centrum izraelskiej mafii przemycającej narkotyki z Bangkoku i całej Azji Południowo – Wschodniej. Mafia izraelska także prowadzi laboratoria, produkujące heroinę w Birmie (Myanmar), gdzie izraelski oficer służy w kontrwywiadzie”.

Zemsta na mafii Chabad zapewne była powodem, dla którego podczas ataku terrorystycznego w Bombaju (Mumbaj) w 2008 roku bojownicy Lashkar-e-Taiba wzięli zakładników w Domu Chabad i zamordowali dziewięć osób, w tym rabina Gavriela Holtzberga. Wayne Madsen twierdzi, że mafiozo Dawood Ibrahim zlecił te ataki w odpowiedzi na próby izraelskiej mafii przejęcia handlu narkotykami w Bombaju. ‚Wayne Madsen Report’ dowiedział się ze źródeł w azjatyckim wywiadzie, że „rosyjsko-izraelscy gangsterzy działający z Domu Chabad próbowali przejąć handel narkotykami w Bombaju z pomocą lokalnych żydowskich przestępców, więc Ibrahim – regulując rachunki z Indiami, CIA i Brytanią – zlecił swojemu podwykonawcy złożyć wizytę w Domu Chabad i odebrać dług z wielkimi odsetkami”.

Chabad istnieje jako wielka siła o zasięgu międzynarodowym, ponieważ służy interesom izraelskim na dwa sposoby:

1.  Współpracuje w zakresie operacji wywiadowczych i przestępczych.

2.  Jest źródłem ekstremistycznej ideologii napędzającej syjonistyczne zbrodnie.

Przetłumaczył: Mariusz B.

 

http://w3.chabad.org/media/images/887/hWQl8876095.jpg

 

http://w3.chabad.org/media/images/197/Lkph1975709.jpg

 

http://www1.lubavitch.com/files.html/8605066/image%7Cjpeg/President-Reagan-Chabad.jpg?scale_max=597

 

http://p.web-album.org/b6/f1/b6f177824cea38a3baa2f029deaff03ca,4,0.jpg

 

http://www4.lubavitch.com/files.html/8594597/image%7Cpjpeg/walesab336.jpg?scale_max=597

 

http://www4.lubavitch.com/files.html/8594596/image%7Cpjpeg/walesad425.jpg?scale_max=597

 

http://p.web-album.org/7c/80/7c80e287b2847a5c71418868ceefb047a,4,0.jpg

 

http://w3.chabad.org/media/images/404/Bcok4044003.jpg

 

https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2011/07/a48.jpg

 

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/06/a160.jpg

Co się dzieje na świecie – 10.10.2016.

Poniższa notka jest kontynuacją poprzedniej, link:
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/10/08/co-sie-dzieje-na-swiecie-08-10-2016-2/

 

Należy porzucić zachodni tonący statek liberalizmuMorrisNa Zachodzie ludzie muszą dorosnąć. Wszechobecne reklamy, konsumpcjonizm, materializm. Teraz mamy ogromną kampanię propagandową w kierunku akceptacji zmiany płci, praw ‚gejów’. Ta propaganda atakuje nas 24 godziny na dobę. Jak ludzie mogą prowadzić godne życie, jak mają tworzyć związki, ufać sobie wzajemnie, kiedy cała rzeczywistość wokół jest fałszywa?

Szejk Imran Hosein:  To test od Boga w czasach ostatecznych; ten test ma sprawdzić, co znajduje się w twoim sercu. Jeśli w sercu masz wiarę, to zorientujesz się, że to są śmiecie i że powinieneś się od tego otoczenia odseparować. Jeśli nie masz w sercu wiary, to uznasz, że to jest najlepsza rzecz, którą świat może zaoferować, nigdy nie było lepszej. Wtedy zanurzysz się w tej kulturze i będziesz tańczył według zagranej melodii. Ta melodia zaprowadzi cię do autodestrukcji, to jest dramat rozgrywający się właśnie na świecie. To się dzieje w sferze gospodarczej, w dziedzinie polityki monetarnej, w polityce, także w dziedzinie relacji seksualnych. Ma miejsce zwycięstwo całkowitego zepsucia.

Znalezione obrazy dla zapytania lgbt usa

Zwycięstwo LGBT. USA akceptują jednopłciowe związki

Jest też dobra wiadomość: jeśli się od tego odseparujesz, jeśli zorientujesz się, że to jest tonący statek i nikt nie może już zapobiec zatonięciu, że jest to wyrok Opatrzności, że nie dzieje się to przez przypadek, jeśli zorientujesz się, że jeśli pozostaniesz na pokładzie tego statku, to skończysz w ogniach piekielnych, jeśli masz wiarę w sercu, wysiądziesz z tego statku. Jeśli wysiądziesz z tego statku, a twoja żona, dzieci, rodzice nie chcą z niego wysiąść, wtedy musisz nadal próbować ich stamtąd wyprowadzić. Jeśli zostaniesz z nimi na statku, to podzielisz ich los i zasługujesz na ten właśnie los.

MorrisTrzeba zostać z rodziną?

Szejk Imran Hosein:  Jeśli masz w głowie rozumu chociaż za dwie rupie, musisz wysiąść ze statku [szejk Hosein zapewne mówi o indonezyjskich rupiach; dwie rupie to naprawdę niewiele]:
http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=2&From=IDR&To=PLN
Nie przeszkadza ci przykład z rupiami? Jeśli masz w głowie rozumu chociaż za dwie rupie i używasz tego potencjału intelektualnego danego przez Boga, wtedy zrozumiesz, że jeśli zostaniesz na statku ze swoją żoną i dziećmi, matką, ojcem, rodziną, a statek tonie, to zatoniesz wraz z nimi. Jesteś głupcem. Pójdziesz do piekła tak jak oni. Jeśli naprawdę ich kochasz i chcesz ich ocalić i masz rozumu w głowie chociaż za dwie rupie, to wysiądziesz ze statku, nawet jak będziesz musiał to zrobić sam. Po porzuceniu statku możesz kontynuować walkę, aby także ich pociągnąć za sobą. Wtedy masz szansę ich ocalić. Jeśli jednak pozostaniesz na pokładzie, wtedy jesteś głupcem.

* * * * * * *

W miarę zbliżania się do Prawdy budzi się szósty zmysłMorrisGdy posuwam się w latach, zaczynam miewać przeczucia, zdolności telepatyczne, myślę o kimś, kto właśnie dzwoni. Czy to są naturalne zdolności każdego człowieka?

Szejk Imran Hosein:  Czy naprawdę chcesz, abym to powiedział publicznie? [śmiech] Sam włożyłeś kij w mrowisko, nie możesz mnie obwiniać. To co się z tobą dzieje, to przybliżanie się twojego serca do Prawdy. Jest tylko jedna Prawda, jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jedna Prawda, ta Prawda objawiła się nam w różnych formach i w różnych fazach w procesie historycznym. Są różnice w formie, ale nie w istocie Prawdy. Różnice w formie wynikają z postępu ludzkości w ramach procesu historycznego, w różnych fazach historii. W jednej fazie historii Prawda objawiła się z naciskiem na prawo Mojżesza, w innej fazie procesu historycznego Prawda objawiła się z naciskiem na państwo, ustanowienie prawa w państwie Dawida i Salomona. W innej fazie procesu historycznego Prawda nadeszła ze wspaniałym naciskiem na pokorę, nadstaw drugi policzek, na pokorę, skromność, na cierpliwość w cierpieniu, na miłość jako wartość absolutną. To Jezus, to absolutnie genialna, olśniewająca demonstracja Prawdy w jego wykonaniu.

Ostatecznie Prawda przybyła wraz z ostatnim, Prorokiem Mahometem, niech im Bóg błogosławi. To ta sama Prawda przez cały czas. To co się dzieje z twoim sercem, mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że mówię to publicznie, twoje serce coraz bardziej przybliża się do Prawdy. Nie mogę rozpalić wiary w twoim sercu, tylko Bóg może to zrobić. Jeśli jesteś szczery z Bogiem, jeśli jesteś uczciwy jako mąż w relacjach z żoną, jako ojciec w relacjach z dziećmi, jako przyjaciel w relacjach z przyjaciółmi, i tak dalej, jeśli jesteś uczciwy z ludźmi, walczysz o sprawiedliwość na świecie, walczysz z uciskiem, jeśli masz kręgosłup, wtedy wydzielasz olej. Wydzielasz olej, ze szkła schodzą plamy i dochodzi do ciebie nūr, nūr to jest światło od Boga. Wydzielasz olej i ostatecznie pewnego dnia w twoim sercu rozpali się ogień, ale myślę, że tutaj się zatrzymam.

* * * * * * *

Amerykańskie wybory prezydenckie mają znaczenie, ale nie ma potrzeby ich śledzićMorrisW Stanach Zjednoczonych mamy wielkie przedstawienie wyborów prezydenckich. Ludzie dyskutują o debacie pomiędzy Hillary a Trumpem, kto lepiej wypadł, kto wygrał. Czy szejk to śledzi?

Szejk Imran Hosein:  Nie śledzę debat, nie śledzę tego przedstawienia, spoglądam na to z dystansem, z szerszej perspektywy. Różnię się od tych, którzy uważają Trumpa za takiego samego syjonistę jak Hillary, którzy widzą w nim drugą stronę tej samej monety. Wierzę, że Trump jest wyzwaniem dla systemu politycznego Stanów Zjednoczonych. Demonizacja Trumpa, która ma miejsce permanentnie każdego dnia w mediach, jest podobna do takiej samej demonizacji Rosji w tychże mediach. Trump nie jest muzułmaninem i nie oczekuję od niego postępowania muzułmanina, ale powinien on zrobić to, co ma do zrobienia w celu wygrania wyborów. Jeśli ma uścisnąć dłonie z diabłem w celu wygrania wyborów, to właśnie zrobi. Trump z pewnością stanowi wyzwanie dla systemu, nie jest standardowym politykiem. Ci, którzy w przeszłości stanowili wyzwanie dla systemu, musieli zapłacić za to cenę. Wyzwaniem był Kennedy i został zlikwidowany.

Sądzę, że Trump jest poważnym problemem dla Goga i Magoga. Nie mogą sobie pozwolić na ryzyko jego prezydentury i zatrzymania wojny przeciwko Rosji. Moje zainteresowanie sprawą wyborów z punktu widzenia eschatologii dotyczy wzrostu ryzyka wywołania wojny nuklearnej z Rosją w miarę zmiany dynamiki rywalizacji pomiędzy Clinton a Trumpem i wzrostu prawdopodobieństwa wygrania przez Trumpa wyborów. Jestem pewien, że rosyjskie kierownictwo ma tego pełną świadomość. Świat znajduje się na krawędzi wielkiej wojny. Spójrz na amerykańskie wybory właśnie z tej perspektywy.

* * * * * * *

Wahabici, salafici i ISISMorrisMój pogląd na ISIS jest taki, że oni mogą być bardzo brutalni i nietolerancyjni, i to jest oczywiście nieakceptowalne, ale muszą mieć też jakieś poparcie wśród ludności, aby rządzić na tak obszernym terytorium i że dużym uproszczeniem jest określanie ich wszystkich jako wahabitów. Chciałem też zacytować artykuł z dzisiejszej Press TV, gdzie Sayyed Hassan Nasrallah [lider Hezbollah] mówi, że wahabizm jest dzisiaj większym zagrożeniem od Izraela.

Szejk Imran Hosein:  Nasz Prorok, niech mu Bóg błogosławi, ostrzegał nas przez zjawiskiem, które pojawi się przy końcu czasów w świecie islamu. Mówił o ludziach, którzy będą bardzo ściśle, z niezwykłą dokładnością i gorliwością przestrzegali nakazów religijnych, tak skrupulatnie, jak nie robi tego normalny muzułmanin. Ich wiara jednak jest powierzchowna, nie dochodzi głębiej niż do gardła. Prorok uważał ich za bardzo groźnych ludzi, mówił: jeśli ich znajdziecie, to ich zabijcie! Tak mówił Prorok, niech mu Bóg błogosławi.

Myślę że teraz sunnicka część islamu przybliża się do wahabizmu. Wahabizm jest czym innym od salafizmu. Salafitów nie można mylić z wahabitami. Salafici posługują się pewną metodologią w swojej teologii. Wahabici otrzymują broń i pieniądze od Świętego Mikołaja, kierują swoje modły do Waszyngtonu [zamiast do Mekki]. Wahabici mają bardzo negatywną rolę do odegrania w procesie historycznym. Salafici nie biorą broni od Waszyngtonu, nie biorą broni od Świętego Mikołaja w celu prowadzenia dżihadu. Salafita byłby głupcem, biorąc broń czy pieniądze od Świętego Mikołaja, aby prowadzić dżihad. Kto sponsoruje dżihad w Syrii? Kto dostarcza całą broń? Kiedy zmyleni salafici przyłączają się do walki wahabitów, a następnie po zorientowaniu się, co się dzieje, odłączają się i powracają do swoich, wiedzą, że zostaną zabici. Wahabici są bardzo zadowoleni z takie układu.

Znalezione obrazy dla zapytania meczet wahabicki w warszawie

Meczet wahabicki w Warszawie

Są też salafici, którzy mają oczy i widzą, co się dzieje, niektórzy z nich są moimi studentami. Zalecałbym więc ostrożność w twierdzeniu, że wszyscy salafici są teraz wahabitami, że powinniśmy prowadzić wojnę ze wszystkimi salafitami i zabić ich wszystkich. Zalecam ostrożność, nie idźmy tą drogą, dokonajmy rozróżnienia pomiędzy posunięciami politycznymi i wojskowymi związanymi ze Świętym Mikołajem i fałszywym dżihadem a szczerymi w swej wierze salafitami, którzy są świadomi tych związków wahabitów ze Świętym Mikołajem i nigdy nie wzięliby od niego broni dla prowadzenia dżihadu. Co salafici ciągle zasługują na szacunek. Niepokoi mnie rozwój sytuacji w sunnickim islamie, ponieważ nie widzę zdolności rozróżnienia pomiędzy wahabitami a salafitami.

MorrisDziękuję za poświęcony czas. Czy szejk chciałby coś więcej dodać?

Szejk Imran Hosein:  Tak, chciałem zapowiedzieć moje uczestnictwo na seminarium w Genewie 14 listopada o Koranie i początku historii, o 19.00. Seminarium odbędzie się przy Rue de la Chapelle, ogłoszenie będzie na mojej stronie, nie trzeba się rejestrować, wystarczy przyjść na miejsce, wejściówka wyniesie 5 franków, tyle ile może kosztować filiżanka kawy (…). Mamy nadzieję także na seminarium 12 listopada ze sławnym francuskim myślicielem Alainem Soralem, ale to jeszcze nie jest potwierdzone. Jeśli zostanie potwierdzone, to ogłoszenie również znajdzie się na mojej stronie. Pomiędzy 12 a 14 listopada zorganizujemy kolację w restauracji w Genewie. Osoby, które chciałyby dołączyć, powinny przysłać mi wiadomość. Będę miał sześć moich książek przetłumaczonych na język francuski.

MorrisDziękuję bardzo za wywiad.

Przetłumaczył: Mariusz B.

* * * * * * *

Znalezione obrazy dla zapytania Imran Hosein

Szejk Imran Hosein

Rzadko prezentowany jest islamski myśliciel w języku polskim. Staramy się na tym blogu nadrobić zaległości, prezentując dotąd jego poglądy w następujących tekstach:
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/07/03/co-w-europie-bez-wielkiej-brytanii-03-07-2016/
.
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/07/06/co-sie-dzieje-na-bliskim-wschodzie-06-07-2016/
.
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/07/11/co-sie-dzieje-w-europie-i-na-bliskim-wschodzie-11-07-2016/
.
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/07/12/zblizamy-sie-do-wielkiej-wojny-12-07-2016/
.
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/07/21/co-sie-dzieje-w-turcji-21-07-2016/
.
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/07/26/co-sie-dzieje-na-swiecie-26-07-2016/
.
http://zygmuntbialas.blog.pl/2016/07/30/co-sie-dzieje-na-swiecie-30-07-2016/
.
http://zygmuntbialas.blog.pl/tag/imran-hosein/

Co się dzieje na świecie – 08.10.2016.

Szejk Imran Nazar Hosein (ur. w 1942r.) nie jest w Polsce znany. Zajmuje się islamską eschatologią, jest autorem wielu książek:
http://imranhosein.org/books.html
Imran Hosein był już kilkanaście razy przedstawiany na tym blogu. W poniższej wypowiedzi mówi o aktualnych wydarzeniach na świecie, docieka przyczyn tych zdarzeń i próbuje przewidzieć konsekwencje działań polityków zachodnich:

 

Rosja działa według scenariusza, napisanego ponad tysiąc lat temuMorrisJohn Kerry oskarżył ministra Ławrowa o przebywanie w ‚równoległym świecie’. Czy to nie jest użycie cytatu z Koranu?

Szejk Imran Hosein:  Witaj w moim domu w Kuala Lumpur w Malezji. Jestem szczęśliwy, widząc cię znowu. To spotkanie ma miejsce, bo zaprzestałem używania Skype do wywiadów i komunikacji, ograniczę korzystanie ze Skype tylko do nauczania moich uczniów. Przyleciałeś z Kambodży, aby przeprowadzić ze mną wywiad.

Kerry ma rację, nawet o tym nie wiedząc. Kerry ma rację, mówiąc o Putinie jako przebywającym w świecie równoległym. Dzisiaj rosyjskie kierownictwo działa według scenariusza napisanego tysiące lat temu, który został zapisany i wyjaśniony w Koranie 1400 lat temu. W regionie Morza Czarnego powtórzy się pewne wydarzenie. Ma ono związek z Gogiem i Magogiem, osobami ludzkimi, obdarzonymi olbrzymią siłą, którą używają do uciskania ludzkości. Gog i Magog pełnią pewną szczególną rolę, którą jest sprowadzenie Izraelitów do Ziemi Świętej z użyciem wszelkich możliwych środków. Kiedy oni wrócą do Ziemi Świętej, dramat będzie miał ciąg dalszy, co właśnie dzieje się na naszych oczach.

Znalezione obrazy dla zapytania zagrożenie nuklearne

W celu sprowadzenia Izraelitów z powrotem do Ziemi Świętej musieli uwolnić Ziemię Świętą dla żydów, ta kraina była pod kontrolą muzułmanów przez ponad tysiąc lat. Następnie musieli sprowadzić żydów do Ziemi Świętej, aby uznać ją za swoją własność, ogłosić powstanie Izraela i ustanowić Izrael rządzącym państwem świata. Nadążasz Morris?

Morris:  Nie, nie nadążam, mam więcej pytań.

Szejk Imran Hosein:  Pozwól mi kontynuować. Gog i Magog, dla spełnienia ich zadania, w wyniku którego Antychryst będzie mógł powstać w Jerozolimie jako władca świata czy tego, co pozostanie ze świata, i będzie mógł zadeklarować, że to on jest Mesjaszem, Gog i Magog muszą zapanować nad całym światem.

Kiedy spojrzymy na proces historyczny, to widzimy nowoczesną zachodnią cywilizację, której obraz dokładnie odpowiada opisowi Koranu. Nowoczesna zachodnia cywilizacja objawiła się na scenie historii nagle i w tajemny sposób przejęła całkowitą kontrolę nad historią. Używając swojej przemożnej siły, wysłała swoje armie na całą ziemię i za pomocą zakrwawionego miecza ciemiężca wprowadził swój porządek, oparty na niczym nieograniczonym ucisku. Kiedy to zrobili, to zajęli dla żydów Ziemię Świętą, obalając Imperium Osmańskie.

Kiedy Koran mówi o tym regionie świata, gdzie znajduje się Morze Czarne, a tam właśnie rozegrał się dramat po raz pierwszy, ktoś stworzony przez Boga i obdarzony mocą, mocą której fundamentem jest wiara, używający tej mocy w sposób dokładnie przeciwny do sposobu Goga i Magoga, użyje tej mocy do ukarania ciemiężcy. Za pierwszym razem, kiedy miał styczność z Gogiem i Magogiem, postawił ich w sytuacji bez wyjścia, pozbawił ich destrukcyjnej mocy, zbudował mur ochronny. I świat został uchroniony przed Gogiem i Magogiem przez Zulkarnaina. Ale Koran mówi o dwóch takich wydarzeniach, ‚karnain’ znaczy ‚dwa’, będzie powtórka tego zdarzenia z historii i zdarzy się to, gdy Gog i Magog będą działać na ziemi, najprawdopodobniej wtedy, kiedy będą blisko wykonania swojego zadania, czyli teraz.

W regionie Morza Czarnego świat zobaczy wyłaniającą się potęgę, która będzie oparta na fundamencie wiary i ta potęga wypełni scenariusz napisany w innym świecie, więc Kerry ma rację mówiąc, że rosyjskie przywództwo żyje w równoległym świecie. Eschatologia mówi nam, że nastąpi wielka wojna; oni nie mogą się doczekać wielkiej wojny z Rosją. Oni zupełnie nie przejmują się losem swoich społeczeństw – miliony Amerykanów, Kanadyjczyków, Brytyjczyków, Francuzów, Niemców zginą. Oni pożądają władzy absolutnej, domagają się, aby Rosja i Chiny złożyły im pokłon i posłusznie się podporządkowały. To objaw arogancji, arogancja pojawiła się po raz pierwszy na świecie wraz z Szatanem, to są więc sataniści, którzy chcą narzucić swoją władzę całej ludzkości.

Rosja nie jest gotowa, aby złożyć im pokłon, dziękujemy za to Bogu. Chiny także nie chcą złożyć pokłonu tak długo jak istnieje Rosja. Wielka wojna nadchodzi, a wynik tej wojny jest zapisany w świecie równoległym. Innymi słowy, w oparciu o naszą znajomość Koranu twierdzimy, że na koniec tej wojny NATO będzie świadkiem szach-matu, a historia zatoczy krąg (…).

* * * * * * *

Nawet kamienie będą nienawidziły swoich ciemiężcówMorrisGog i Magog zdecydowali się na powtórne założenie Izraela. Patrzę na ludzi w Izraelu, można argumentować, że to plebs, proletariat, wielu z nich pije alkohol, to nie są uczeni, to nie są intelektualiści, nie jestem pewien ich lojalności wobec religii. To się nie trzyma kupy. Powtórne założenie Izraela po tysiącach lat to szlachetny mit, ale co tak naprawdę się zakłada? Połowa z nich przyleciała z Ameryki, nie mają żadnego poczucia historii.

Szejk Imran Hosein:  Teraz to jest tajemnica, ujawniamy tajemnicę, to groźne. To tajemnica, o której świat już wie. Istnieją żydzi – kuzyni Arabów, genetyczni kuzyni Arabów, Semici. Są też inni Żydzi, to absolutna większość, pewnie 9 z 10 wszystkich Żydów, którzy nie mają żadnych generycznych związków z Arabami, to nie są Izraelici. Kim oni są? – Oni kiedyś przyjęli judaizm. Jeśli przeprowadzisz badanie, a to jest niebezpieczny temat, to natkniesz się na Chazarów, którzy żyli w tym regionie świata, kiedy Zulkarnain po raz pierwszy wzniósł mur. Ci ludzie stali się żydami, potem niektórzy z nich, nowych żydów, przyjęli chrześcijaństwo. Mamy więc Chazarów chrześcijan i Chazarów Żydów w Europie. To właśnie ta grupa działała wewnątrz społeczności europejskich żydów i chrześcijan w celu pogodzenia tych grup i powstania sojuszu judeochrześcijańskiego. W tym procesie ważną rolę odgrywał Watykan. To właśnie ci żydzi i chrześcijanie są opisani w Koranie jako Gog i Magog.

MorrisJeśli spojrzy się na ustanowienie Palestyny, masowe migracje, kampanię oczyszczenia ziemi z jej dotychczasowych mieszkańców, to widać niezwykłe podobieństwa do podobnych procesów w Stanach Zjednoczonych, Australii, itp. Czy to tylko przypadek czy zostało to wymyślone przez ludzi o tej samej mentalności?

Szejk Imran Hosein:  Największym ciemiężcą w historii ludzkości, tym który przelał najwięcej krwi, autorem największego zniszczenia i deprawacji na ziemi są ludzie wywodzący się z nowoczesnej cywilizacji Zachodu. Już nam to zapowiadano. Bóg przemówił do aniołów i powiedział, że zamierza umieścić na ziemi tego, kto będzie rządził, kalifa. Bóg powiedział Dawidowi (niech mu Bóg błogosławi): ustanawiam ciebie jako kalifa na ziemi i masz rządzić w oparciu o Prawdę, która ode Mnie pochodzi. Prawda nie pochodzi z New York Times czy z Washington Post, z całą pewnością nie pochodzi z CNN. Oni przedstawiają potężne kłamstwa, nie mają nawet poczucia wstydu, zatracili je. Nie można jednocześnie mówić prawdy i kłamać, one do siebie nie pasują.

Anioł spytał się Boga: czy naprawdę chcesz umieścić na ziemi tych którzy to uczynią, którzy zniszczą, zepsują ziemię? – To było pytanie anioła i to się teraz właśnie dzieje. Zaczęli swoje dzieło na wyspie u wybrzeży Europy, Bonaparte pogardliwie określił tych ludzi jako naród sklepikarzy, ale to właśnie ta mała wyspa przyniosła światu rewolucję naukowo-techniczną, która dała jej panowanie na morzach, wtedy nie było jeszcze potęg lotniczych. To właśnie Brytania kontrolowała morza świata, kontrolowała świat poprzez każdy ważny port na ziemi. Ta potęga, siła została użyta do ucisku, do przelewu morza krwi, to było krwawe Imperium Brytyjskie. To ci ludzie przekazali władzę Stanom Zjednoczonym, które przelały jeszcze więcej krwi od Brytanii i były jeszcze bardziej bezwzględne i okrutne w swoim ucisku. Jeśli nie uznajesz tych ludzi za ciemiężców, to coś z tobą jest nie tak.

Znalezione obrazy dla zapytania palestyna izrael

Atak Izraela na Strefę Gazy

To nie są ludzie, którzy otrzymali prawo od Mojżesza (niech mu Bóg błogosławi), którzy są autentycznymi żydami i którzy chcą prowadzić prawe życie. Nie można być wierzącym żydem i ciemiężcą jednocześnie. Wierzący żyd jest moim bratem. Z wierzącym żydem mogę siedzieć i jeść przy tym samym stole, Bóg mi powiedział że mogę jeść jego jedzenie, tak jest mi bliski. To nie są wierzący żydzi. Nie mamy żadnych zatargów z wierzącymi żydami, nie żywimy do nich nienawiści, jesteśmy braćmi. Byliśmy poinstruowani w Koranie, że kiedy zaczniemy prowadzić dyskusje religijne z żydami i z chrześcijanami, abyśmy używali możliwie najbardziej uprzejmego języka. Tak mamy się odnosić do żydów i chrześcijan którzy nie są ciemiężcami. Ale 9 z 10 żydów na świecie, wraz z chrześcijańskimi syjonistami, to najwięksi ciemiężcy ludzkości. Jutro już nadchodzi wielkimi krokami a jutro nawet kamienie będą wołać będą: ‚zabić ich!’, bo nawet kamienie będą zmęczone tym uciskiem.

* * * * * * *

Terroryzm jest sponsorowany przez państwa w celu walki z islamem i prawosławiemMorrisMówiąc o tych ludziach, o ciemiężcach, o nieprzerwanych wojnach, trwających chyba od wojny w Korei, jeśli nie wcześniej, uważam, że te wojny są prowadzone w celu wytworzenia mas uchodźców, to staje się oczywiste w kontekście kryzysu uchodźców w Europie. Uważam że celem wojen jest wytworzenie uchodźców. Przedstawia się je nam jako wojny o dostęp do surowców naturalnych czy innych zasobów a nie o to w nich chodzi.

Szejk Imran Hosein:  Tak, mamy tam ogromną bezduszność, obojętność dla ludzkiego cierpienia. W celu zastąpienia Stanów Zjednoczonych przez Izrael w roli rządzącego państwa świata i zastąpienia Pax Americana przez Pax Judaica, tak jak Pax Americana zastąpił Pax Britannica, trzeba jakoś zająć się dwiema siłami na świecie, które są uznawane za największe zagrożenie dla opresora, dla Izraela. Są to: po pierwsze świat islamu, po drugie świat prawosławnego chrześcijaństwa. One są obiektem ataku zachodniej cywilizacji.

Znalezione obrazy dla zapytania cywilizacja zachodnia

Guantanamo

Więc muzułmanie to terroryści. I wszyscy ludzie, którzy pozwalają CNN na myślenie za siebie, zamiast myśleć samodzielnie, przyjmują te bzdury, że muzułmanie to terroryści. Prawda jest inna, to ich rządy, to ich wojska, to ich agencje szpiegowskie to najgroźniejsi terroryści na świecie, to oni praktykują terroryzm sponsorowany przez państwa. Są trzy rodzaje, trzy kategorie kłamstw: normalne kłamstwa, wielkie kłamstwa oraz 9/11 [oficjalna teoria spiskowa w sprawie zamachów z 11 września 2001 roku w Ameryce]. To trzy kategorie kłamstw. Oni nie wykazują żadnego wstydu, żadnego zakłopotania, gdy przyłapuje się ich na kłamstwie. Tylko bardziej zapamiętale kłamią, powtarzają kłamstwo bez końca i końca, mając nadzieję, że powtarzając to kłamstwo zahipnotyzują wszystkie bezmyślne masy na świecie do zaakceptowania tych kłamstw jako prawdy. A kiedy ktoś przemawia, demaskując ich kłamstwa, to go zabijają.

Moja odpowiedź na tę praktykę: można zabić człowieka, ale nie można zabić prawdy. A my nie boimy się śmierci, mogą zabić tylu, ilu chcą, ale nie zdołają zabić prawdy. Ta prawda jeszcze ich nawiedzi i wiemy, kiedy to się stanie. Prawda nadejdzie w świetlistym blasku. Dwa ludy oczekują tego dnia nadejścia prawdy, te dwa ludy teraz zbliżają się do siebie i tego nie można zatrzymać. Te ludy to muzułmanie i prawosławni chrześcijanie. Putin jest prawosławnym chrześcijaninem.

Przetłumaczył:  Mariusz B.

Co się dzieje w Rosji – 06.10.2016.

Paul Craig Roberts: Ten, kto się waha, jest zgubiony. Rosja się zawahała

Rosyjski rząd oszukał się wierząc, że Rosja i Waszyngton mają wspólny cel w walce z ISIS. Rosyjski rząd przyjął nawet wersję, że różne grupy ISIS, walczące pod przeróżnymi pseudonimami, były ‚umiarkowaną opozycją’, która może zostać odseparowana od ekstremistów. Rosja zgodziła się na przerwanie walk, mając na horyzoncie zwycięstwo po to, aby Waszyngton mógł uzupełnić zapasy ISIS i przygotować amerykańskie i natowskie wojska do walki. Rosyjski rząd zapewne myślał również, że w wyniku zamachu stanu przeciwko Erdoganowi, w który wmieszany był Waszyngton, Turcja przestanie wspierać ISIS i zacznie współpracować z Rosją.

Znalezione obrazy dla zapytania wojna w syrii dzieci

Wojna w Syrii

Ponieważ Rosjanie gorąco, czy może raczej gorączkowo, poszukiwali porozumienia z Waszyngtonem, to łatwo sami się oszukali. Jeśli Finian Cunningham ma rację, to Waszyngton wykorzystał Rosję, pozorując wspólny atak Waszyngtonu i Turcji na ISIS, a w rzeczywistości dokonując inwazji na północną Syrię. Syria została podzielona, udawana ‚umiarkowana opozycja’ może być budowana wewnątrz Syrii, okupowanej przez Amerykanów i Turków, a wojna z Syrią może trwać tak długo, jak chce tego Waszyngton. Zachodnie media będą gorliwie kłamały, że amerykańskie i tureckie siły w Syrii nie są okupantami, lecz walczą z ISIS.

Amerykańskie, tureckie i w przyszłości zapewne inne NATO-wskie wojska w Syrii dadzą neokonserwatystom wiele możliwości sprowokowania konfliktu z Rosją, w wyniku czego Rosja albo będzie musiała się wycofać, albo odpowiedzieć siłą. W przypadku prezydenckiego zwycięstwa Trumpa neokonserwatyści chcą się upewnić, że Trump zostanie wplątany w wojnę, która uniemożliwi jego planowane porozumienie z Rosją.

Nie jest jasne, czy wysiłki amerykańskiego sekretarza stanu Kerrego wprowadzenia w Syrii zawieszenia broni były szczere, czy został on wykorzystany przez Pentagon i CIA. Jeśli Kerry był szczery, to oznacza to, że nie jest on zdolny do przeciwstawienia się neokonserwatystom takim jak Victoria Nuland i inni podżegacze wojenni z Departamentu Stanu.

Obama jest słaby, to był powód wybrania go przez oligarchię na prezydenta. Osoba bez wiedzy i doświadczenia jest wymarzonym narzędziem dla oligarchii. Amerykańscy czarni i biali liberałowie wierzyli, że niedoświadczony kandydat znikąd bez własnej organizacji może zrobić różnicę. Najwyraźniej łatwowierność większości Amerykanów jest nieskończona. To właśnie ta amerykańska łatwowierność powoduje, że gang neokonserwatystów tak łatwo może prowadzić lud drogą nieskończonych wojen.

Znalezione obrazy dla zapytania hiroszima nagasaki

Nagasaki po zrzuceniu bomby atomowej przez USA

Amerykańscy idioci prowadzą wojnę od 15 lat i nawet nie wiedzą, co osiągnęli. Głupcy nie wiedzą, że teraz zbliżają się do konfrontacji z dwoma potęgami nuklearnymi: z Rosją i z Chinami. Zakłamane media na pasku kompleksu militarno-przemysłowego nauczyły Amerykanów, że wojna nuklearna nie różni się niczym od wojny konwencjonalnej. Spójrzcie na Hiroszimę i Nagasaki – dwa miasta zbombardowanie bombami atomowymi. Dzisiaj, siedemdziesiąt lat później ich ulice kwitną, jaki więc jest problem z bombami atomowymi?

Bomby atomowe zrzucone przez Waszyngton na te bezbronne miasta, kiedy rząd Japonii usiłował skapitulować, były kapiszonami w porównaniu z dzisiejszymi bombami termonuklearnymi. Jedna rosyjska SS-18 zmiata z powierzchni ziemi 3/4 stanu Nowy Jork na tysiące lat. Pięć lub sześć tych ‚Szatanów’, jak są nazywane w Ameryce, i całe Wschodnie Wybrzeże Ameryki znika z powierzchni ziemi.

Rosja miała w zasięgu ręki zwycięstwo w Syrii, ale Putinowi zabrakło zdecydowania Napoleona i Stalina, wypuścił z rąk zwycięstwo, uznając Waszyngton za godny zaufania. Teraz zwycięstwo w Syrii wymagać będzie wypędzenia z kraju Turków i Amerykanów. Jeśli Rosja uderzy szybko i mocno, może odnieść sukces używając kłamstwa Waszyngtonu, twierdząc że zaatakowała Turków i Amerykanów, myśląc że to siły ISIS, tak jak twierdził Waszyngton atakując pozycje Syryjskiej Armii Arabskiej.

Jeśliby Rosja zniszczyła siły amerykańskie i tureckie, co może przecież łatwo uczynić, NATO by się załamało, ponieważ żaden europejski kraj nie chce być zniszczony w III wojnie światowej. Ale Rosja nie wykona takiego kroku. Rosjanie nie rozpoczną walki, chyba że zostaną do tego przymuszeni sytuacją bez wyjścia. Zapłacą ogromną cenę za swoje niezdecydowanie, wynikające z głupiej wiary we wspólnotę wartości z Waszyngtonem. Osiągnięcie wspólnoty wartości z Waszyngtonem wymaga poddania się Rosji. Jeśli Rosja się podda, to zyska akceptację Zachodu i agenci Waszyngtonu, stronnictwo atlantyckie, zacznie rządzić Rosją w interesie Waszyngtonu.
http://www.paulcraigroberts.org/2016/09/24/he-who-hesitates-is-lost-and-russia-hesitated-paul-craig-roberts/

Przetłumaczył: Metro

* * * * * * *

Bardzo mało pisze się o tym, że do Rosji emigrują ludzie nie tylko z byłych republik południowych i… Ukrainy. Wracają do Rosji żydzi rosyjscy, którzy wyemigrowali do Izraela. Widać biblijne znaczenie Izraela ‚strendowacialo’, czyli przestało być ‚trendowate’. Emigrują też obywatele zachodniej Europy: Francji, Włoch, Hiszpanii, a także z Polski. I z USA. Naturalnie, nie jest to exodus z państw zachodnich do Rosji – raczej pojedyncze osoby, ale ciekawe są ich opinie:

Dlaczego coraz więcej Amerykanów przenosi się do Rosji? (Why are more Americans moving to Russia?)

Ostatnio Katehon informował, że Federacja Rosyjska chętnie otwiera swoje podwoje dla uchodźców ze świata kultury zachodniej. Pisze Yakov, obywatel USA:

Pomyślałem, że sam coś napiszę na ten temat, tak naprawdę to ja sam jestem uchodźcą z kultury zachodniej, który mieszka w Rosji. Dla wyjaśnienia – ja siebie uważam za takiego uchodźcę, a nie ex-patriotę. ‚Expat‚ – to osoba która opuszcza kraj i mieszka w innym kraju nie jako obywatel nowego kraju, ale jako gość. Uchodźca kulturowy to taka osoba, która przybywa do kraju, żeby być częścią kultury tego kraju, ponieważ jego własna jest schorowana.

Starałem się jak mogłem, by dostosować się do rosyjskich norm kulturowych, a ponieważ mam słowiańskie pochodzenie, to asymilacja nie była bardzo trudna. Podczas gdy moim przodkom marzył się wyjazd z Europy do lepszego życia w USA, mnie się marzył wyjazd z USA do lepszego życia w Europie. Moje pierwsze odwiedziny w Europie były O.K. – radosne, ale nie całkiem mi pasowały. Odwiedziłem wtedy Danię, Szwecję, Francję, Holandię i Szwajcarię, z których wszystkie były ładne i ciekawe, ale różne czynniki wpłynęły na moją decyzje zobaczenia Rosji.

Kiedy wchodziłem na pokład samolotu, lecącego do Rosji, nie bardzo wiedziałem, czego tam oczekiwać, głównie dlatego, że moi polsko – rosyjscy przodkowie – którzy wyjechali dawno temu – nigdy nie mieli nic dobrego do powiedzenia na temat Rosji, chociaż wychowywałem się z babcią, która popijała stoliczną wódkę (i to w czasie zimnej wojny) i gotowała barszcz i pierożki. Wyrastałem nosząc topaczki podobne do klapek – ale wielu ludzi nosi sandały – moje oczywiście to adidasy).
To w czasie mojej pierwszej wizyty w Moskwie poczułem się bardzo swojsko jak u siebie w domu i wtedy już wiedziałem, że Rosja jest krajem dla mnie.

Rosyjskie dzieci z gościem w ich szkole

Dlaczego musiałem wyjechać z USA? – Wiele powodów, ale w rzeczywistości muszę przyznać, że nie znoszę indywidualizmu jako państwowej religii. Na Zachodzie nas uczą, że ‚indywidualizm’ to swoboda bycia sobą. Ale co to naprawdę znaczy? Czy kraje, które nie uznają indywidualności, to kraje zniewolone i z natury są przeciwne swobodzie bycia sobą?  Czy wolność istnieje tylko w wąskim pojęciu wolności do farbowania włosów na różne durnowate kolory bez narażania się na komentarze, palenia Biblii, lub przebijania uszu i różnych części twarzy?

Znalezione obrazy dla zapytania wolność w usa

Istnieją inne formy wolności: wolność do wyrażania opinii na nie bardzo politycznie poprawne tematy (takiej wolności nie ma w USA), wolność do zakładania tradycyjnej rodziny, wolność do kupienia antybiotyków bez recepty, gdy czujesz się chory, wolność do bycia normalną osobą, która preferuje tradycyjne pojęcie płci, wolność do zamieszkania w kraju wśród swoich jako większości mieszkańców, a nie w molochach emigracyjnych, wolność do spacerów z dziećmi po ulicy bez oglądania gołych facetów, którzy się obejmują. Czy można mieć taką wolność?

Wolność w Ameryce: kampingi bezdomnych, rozsypane po całym kraju; ten jest w Portland – w stanie Oregon

Wolność to nie jedyny warunek dobrobytu społeczeństwa; wolność jest potrzebna, ale potrzebne jest też społeczeństwo. Rosyjski kumpel zawiezie cię, dokąd chcesz w środku nocy, by ci pomóc – bez względu na koszty. Ludzie na rynku dyskutują i autentycznie się przysłuchują, o czym mówisz, a nie czekają, aż wreszcie przestaniesz gadać. Kiedy bylem bardzo biedny i bezdomny w czasie mojej drugiej podróży do Rosji, przychodzili Rosjanie i dali mi pieniądze, i opłacili hotel, jedzenie i bezpłatne przejazdy w ich taksówkach.

Przez chwilę byłem bezdomny i zamiast wracać do domu, wolałem zostać, bo chciałem mieszkać w Rosji tak bardzo, że wolałem być biedny i bez pracy, byle nie wyjeżdżać. Rosjanie śmiali się ze mnie: ”Głupi jesteś, przecież możesz wrócić do USA i mieć dobre życie!” – Naprawdę? Nie, nie będę mieć dobrego życia, ponieważ moja dusza jest tu. Teraz moi rosyjscy przyjaciele wiedzą, że się zawziąłem i się stąd nie ruszę. Myślałem o tym w czasie mojej podróży do Wołgogradu, gdzie znaczenie tego miasta scementuje moje refleksje, jakie mam ostatnio… (cdn w drugiej części).

Subject: Why are more Americans Moving to Russia? – Fort Russ
http://www.fort-russ.com/2016/09/why-are-more-americans-moving-to-russia.html

Przetłumaczyła: Tiamat

* * * * * * *

Polacy w Rosji. Część pierwsza: Ania
https://pl.sputniknews.com/blogs/20160829/3785695/polacy-w-rosji-blog-emigracja.html

Polacy w Rosji. Część druga: Eleonora
https://pl.sputniknews.com/blogs/20160905/3822025/polacy-w-rosji-blog-emigracja.html

Polacy w Rosji. Część trzecia
https://pl.sputniknews.com/blogs/20160912/3859414/polacy-w-rosji-blog-vinnik.html

Polacy w Rosji. Część czwarta: Polak na Bajkale
https://pl.sputniknews.com/blogs/20160919/3906407/polacy-w-rosji-blog-emigracja-polak-na-bajkale.html

Polacy w Rosji. Część piąta: Krzysztof
https://pl.sputniknews.com/blogs/20160926/3946833/polacy-w-rosji-blog-vinnik-emigracja.html

Kierunek Rosja!
https://pl.sputniknews.com/swiat/20160829/3786171/polacy-w-rosji-emigracja.html

Co się dzieje na Węgrzech i w Polsce – 04.10.2016.

Madziarskie referendum

W niedzielę, 02 października, odbyło się na Węgrzech referendum w sprawie uchodźców. Pytanie brzmiało: „Czy chce Pan /Pani, by Unia Europejska mogła zarządzić, również bez zgody parlamentu, obowiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy”. Do urn wyborczych poszło 40% obywateli, którzy prawie jednomyślnie głosowali przeciw obowiązkowemu osiedlaniu uchodźców.

Premier Viktor Orban wraz z małżonką oddaje swój głos w referendum

Viktor Orban wraz z małżonką

O wartościach europejskich w języku… nie-europejskim na Węgrzech pisze pani Tiamat:  Uczony pan Orban ogłosił referendum przeciwko uchodźcom. Chodzi o 1300 (tysiąc trzystu) uchodźców, którym Madziary miały otworzyć zasieki z drutu kolczastego i wpuścić do kraju. Prasa zachodnia od razu podała, że Węgry mają za dwa lata wybory i chodzi o tzw. populistyczny PR, bo Orban chce wygrać wybory na fali węgierskiego nacjonalizmu; podobno tylko w ten sposób partia Fidesz może pokonać partię Jobbik.

Dziś słuchałam argumentów jakiegoś speca węgierskiego, który bronił europejskich wartości, ale tych niezwiązanych z UE:

1.  Te 1300 uchodźców rozmnożą się i sprowadzą rodziny. – Jest na to rada. Polskie panienki pouczą żony uchodźców, jak rozporządzać swoim ciałem.
2.  Uchodźcy mają inne wartości kulturowe i są przeważnie zbirami i terrorystami. – Ciekawe, w jaki sposób dostali się do Europy Hunowie? Jakie wartości europejskie prezentują madziarskie Cygany i potomkowie Hunów? Węgrzy przecież nawet języka europejskiego nie posiadają.
3.  Pan Madziar twierdzi, że Węgrzy przyjęli przecież bardzo dużo żydów i te żydy mogą się teraz poczuć zagrożone przez fanatyków islamskich. – Na to już żydzi znaleźli sposób: przyjaźnią się z Al Nusrą i pomagają finansować ISIS.
4.  Unia nie ma prawa dyktować Madziarom, kogo mają przyjmować i Węgrzy nie są zobowiązani do słuchania Brukseli. – Może i nie są. Niech pokażą papiór, który podpisali, gdy się przyjmowali do Unii.
5.  Węgry są spójną nacją i bardzo węgierską, i nie mogą się mieszać z innymi kulturami. – Te same Węgry, kawał ziemi węgierskiej razem w rdzennymi Węgrami odpalili Ukrainie, żeby się Madziary pomieszali ze Słowianami… Nawet nikt nie pisnął. A w Banacie i Wojwodinie już dawno się wymieszali też ze Słowianami.
6.  Węgry nie będą płacić żadnej kary za niedostosowanie się do decyzji Unii. – W ten sposób Węgry przyznały się, że do żadnej Europy nie należą i nie będą z Europą dzielić żadnych wartości kulturowych.

Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcia: uchodźcy w europie 2016

Granica węgiersko – serbska

Ciekawe, dlaczego Węgry w 1989 roku potwierdziły Konwencję o Uchodźcach. Czyli,  ZOBOWIĄZAŁY  SIĘ  opiekować uchodźcami. Gadaj z Madziarem, który po europejsku nie gada.

Mój skromny komentarz: Kraje Europy w 1999 roku nielegalnie i bez zapowiedzi zbombardowały Jugosławię, a od 2001 roku bombardują i niszczą Bliski Wschód, czym złamały wszystkie prawa narodowe i Prawo Unijne – Unia Europejska nie jest paktem militarnym!!!. NATO zaś jest paktem obronnym, a nie ofensywnym!. Te kraje teraz ponoszą konsekwencje bandyckiej polityki wobec suwerennych państw. Nawarzyły piwa. I piwo im nie smakuje. W przyrodzie nie ma nagród ani kar. Są tylko konsekwencje. Europa nie potrafi bronić praw, które sobie sama stworzyła i do których się zobowiązała. Dziewica – ladacznica.

Jak to się dzieje, że Europa przyjmuje uchodźców od 1999 roku, i fale uchodźcze są coraz większe, a Europa jest nagle zaskoczona? – Na usprawiedliwienie Węgrów można (i chyba sprawiedliwie należy) dodać, że Węgry nie wysyłały swoich kontyngentów na awantury zbójeckie, czym troszkę się różnią od Polski. Węgry próbują samodzielnej polityki, dogadując się z Rosjanami, dzięki czemu maja tańszy gaz – i chyba nie tylko o sam gaz chodzi.

Niemniej jednak, konwencja d/s uchodźców dotyczy wszystkich państw członkowskich ONZ. I tu Węgrów, budujących zasieki nie bardzo rozumiem. Ci uchodźcy traktowali Węgry jako tranzyt do Niemiec. Można było uruchomić cały kanał przelotowy – kiedyś tak przez Węgry przechodzili krzyżowcy i narobili więcej bigosu niż ci bezbronni uchodźcy. Nie mogę Madziarom podpowiadać, co powinni zrobić. Świat się zrobił taki jakiś skomplikowany.

Kraje, które podpisały Konwencję o Uchodźcach i są zobowiązane przyjąć i opiekować się uchodźcami. (Nie było przymusu jej podpisania. Polska podpisała w 1991 roku).
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf

* * * * * * *

Co się dzieje w Polsce? – Dr Mateusz Piskorski nadal siedzi w więzieniu, o czym już niedługo zapomnimy. Pisze Lorenco:  Weźmy na przykład ten Majdan w Kijowie – to na początku miał być ruch studencki. Byli studenci na Majdanie, byli i to dużo ich było (nawiasem pisząc, studenciki ukropskie wywalczyły, co chciały i powinny siedzieć na swoich uczelniach, a nie na polskich), skakali, bo kto nie skacze – ten Moskal.

Nasi studenci także mogą zostać uruchomieni, gdy nadejdzie pora. Niestety nie w celu uwolnienia Mateusza Piskorskiego. A dr Mateusz Piskorski, Polak, człowiek bez skazy, odważny, inteligentny, powinien być dla polskiej młodzieży wskazówką, jaką dobrą drogę obrać. Niestety, polscy studenci muszą uczestniczyć w wyścigu szczurów. Idee to nie dla nich, nie mają czasu…
.
Znalezione obrazy dla zapytania mateusz piskorski
.
W nawiązaniu do mojego i Lorenco komentarza pisze pani Tiamat: Trzeba może namówić te energiczne panienki od gromadzkiej macicy, żeby pomogły zorganizować tłumną demonstrację. One wiedzą, jak się zorganizować i przebrać na czarno i pokazać w TV. Zostawienie Piskorskiego na pastwę tego rządu jest nie do uwierzenia. To znaczy: Polska już jest skolonizowana. Można brać udział tylko w demonstracjach przygotowanych przez rząd. I trudne do przyjęcia są te ciągłe nawroty i aluzje do komunistycznej Polski i komunistów. Ciekawe, jak się nazywa taki komunista, co zamyka stocznie? – Nawet za pół ceny nie sprzedał. Zamknął i koniec. Polaków wyrzucił na bruk.
.
KOR – Komitet Obrony Robotników – nie upomniał się o stoczniowców, bo sam sprzedawał właśnie za grosze Hutę Lenina i wyrzucił 40 tysięcy robotników na bruk. To komuniści (?!) zorganizowali Okrągły Stół: wszystkie ubeki od założenia KOR-u i Solidarności oraz księża – przebierańcy tam byli i pomogli Iluminatom wykończyć Polskę i wygonić z kraju miliony Polaków. Teraz w budynkach administracyjnych Huty Lenina chcą zrobić… salon samochodowy! – 40 tysięcy ludzi wyrzuconych na bruk przez KOR-owcow, znaczy się Komitet Obrony Robotników. Teraz czołowi KOR-owcy rządzą Polską i umowami śmieciowymi. Salon samochodowy!!! – Przez te lata Solidarności straciliśmy miliardy dolarów dochodów z fabryk i zakładów pracy! Straciliśmy armię i godność Polaka!
.
Gdy Michnika prowokacyjnie zamknęli w czasie rozróby ubeckiej w PRL-u, był wrzask na całą Polskę i pół Ameryki!!! – Te same komunisty, które kiedyś darły się o prawa człowieka, teraz zamykają działaczy wolnego związku!!! – Partia demokratyczna w tzw. wolnej Polsce nie ma prawa się zarejestrować. A minister sprawiedliwości ma uprawnienia prokuratora!!! – Beria wiecznie żywy.
.